29 Cdo 2045/2013
Datum rozhodnutí: 28.07.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 2045/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobkyně INTERINVEST Praha s. r. o. , se sídlem v Praze 9, Ocelářská 35, PSČ 190 00, identifikační číslo osoby 26170485, zastoupené Mgr. Tomášem Peškem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Klimentská 1207/10, PSČ 110 00, proti žalovaným 1/ Z. M. a 2/ Y. C. , společně zastoupeným JUDr. Marcelou Vilímkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 5 C 503/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. února 2013, č. j. 21 Co 583/2012-547, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Žalobkyně podala proti rozsudku odvolacího soudu označenému v záhlaví dovolání, jež posléze, podáním ze dne 3. července 2014, doručeným Nejvyššímu soudu téhož dne, vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2014
JUDr. Petr Šuk předseda senátu