29 Cdo 2025/2011
Datum rozhodnutí: 22.06.2011
Dotčené předpisy: § 8 ZKV ve znění do 31.12.2007, § 238a odst. 1 písm. a) o. s. ř. ve znění do 31.12.200729 Cdo 2025/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Jiřího Zavázala v konkursní věci úpadkyně FORTI spol. s r. o., se sídlem v Ostravě Mariánských Horách, Přemyslovců 65, PSČ 709 00, identifikační číslo osoby 47667851 o zproštění výkonu funkce správkyně konkursní podstaty, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 20 K 28/2003, o dovolání konkursního věřitele č. 25 Ing. J. S. , proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. května 2009, č. j. 2 Ko 41/2009 - 318, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í:
Usnesením ze dne 27. ledna 2009, č. j. 20 K 28/2003 294, Krajský soud v Ostravě (dále též jen konkursní soud ) zamítl návrh konkursního věřitele č. 25 Ing. J. S., doručený konkursnímu soudu 5. srpna 2008, aby správkyně konkursní podstaty byla zproštěna výkonu funkce.
K odvolání věřitele Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení konkursního soudu.
Dovolání věřitele proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), jelikož objektivně není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu. Nejde o usnesení, jímž by odvolací soud potvrzoval usnesení soudu prvního stupně ve věci samé (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 586/2003, uveřejněné v uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 9, ročník 2003, pod číslem 155).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 22. června 2011

JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu