29 Cdo 1691/2011
Datum rozhodnutí: 31.05.2011
Dotčené předpisy: § 138 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007, § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007, § 218 písm. c) o. s. ř. ve znění do 31.12.200729 Cdo 1691/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v konkursní věci úpadce J. K., o odnětí částečného osvobození od soudních poplatků, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 K 92/97, o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. října 2009, č. j. 2 Ko 27/2009-5427, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 23. prosince 2008, č. j. 52 K 92/97-4416,, Městský soud v Praze (dále též jen konkursní soud ) odňal úpadci částečné osvobození od soudních poplatků.
K odvolání úpadce Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 19. října 2009, č. j. 2 Ko 27/2009-5427, potvrdil usnesení konkursního soudu.
Dovolání úpadce proti usnesení odvolacího soudu (č. l. 6753-6754), Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř., jelikož objektivně není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu. Nejde o usnesení, jímž by odvolací soud potvrzoval usnesení soudu prvního stupně ve věci samé . Srov. obdobně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2002, sp. zn. 29 Odo 170/2002 uveřejněné časopise Soudní judikatura číslo 8, ročníku 2002, pod číslem 152.
Vzhledem k ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. je pro dovolací řízení bez významu, že (a jak a proč vůbec) konkursní soud rozhodoval o žádosti dovolatele o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (usnesením ze dne 19. ledna 2011, č. j. 52 K 92/97-6757, které dovolatel napadal odvoláním /č. l. 6785/). Výsledky řízení o této žádosti jsou totiž pro dovolací řízení bezcenné.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. května 2011
JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu