29 Cdo 1582/2015
Datum rozhodnutí: 23.07.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.29 Cdo 1582/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Šukem v právní věci žalobkyně HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a. s. , se sídlem v Třinci, Frýdecká 850, PSČ 739 61, identifikační číslo osoby 25841599, zastoupené JUDr. Pavlem Navrátilem, advokátem, se sídlem v Ostravě, Na Hradbách 120/2, PSČ 702 00, proti žalovaným 1) PODEROSA s. r. o. , se sídlem v Ostravě, Nákladní 312, PSČ 702 00, identifikační číslo osoby 28654633, a 2) Ing. Bc. M. H. , oběma zastoupeným JUDr. Jakubem Lichnovským, advokátem, se sídlem v Praze 1, Jáchymova 26/2, PSČ 110 00, o zaplacení 5.000.000 Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 122 C 194/2011, o dovolání obou žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. ledna 2015, č. j. 57 Co 605/2014-244, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalované podaly dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, které posléze, podáním ze dne 19. června 2015, doručeným Nejvyššímu soudu dne 22. června 2015, vzaly v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), ve znění účinném od 1. ledna 2013, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. července 2015
JUDr. Petr Š u k
předseda senátu