29 Cdo 1535/2012
Datum rozhodnutí: 19.06.2014
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.29 Cdo 1535/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a Mgr. Milana Poláška v právní věci oprávněného R. G. , zastoupeného JUDr. Františkem Kosíkem, advokátem, se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Vodičkova 699/30, PSČ 110 00, proti povinné JILSKÁ, s. r. o. , se sídlem v Praze 5, U kříže 1/611, PSČ 158 00, identifikační číslo osoby 63981297, o návrhu na zastavení a odklad exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 Nc 177/2005, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2011, č. j. 16 Co 174/2011-306, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podala právní předchůdkyně povinné (společnost VLTAVA 100, s. r. o.), dovolání. Podáním ze dne 23. května 2014, doručeným Nejvyššímu soudu dne 6. června 2014, vzala povinná dovolání zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když dovolatelka zavinila, že řízení muselo být zastaveno a oprávněnému podle obsahu spisu náklady v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. června 2014

JUDr. Petr Šuk předseda senátu