29 Cdo 1512/2010
Datum rozhodnutí: 24.05.2011
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř.29 Cdo 1512/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně DEBTINVEST LIMITED, se sídlem v Porter Road 33, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registrační číslo 60 91 91, zapsaná v Registry of Companies of British Virgin Islands, zastoupené JUDr. Janem Rudolfem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Jungmannova 34, PSČ 110 00, proti žalovanému R. D. , o zaplacení 1.618,68 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 115 C 25/2009, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. prosince 2009, č. j. 20 Co 446/2009 36, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným usnesením k odvolání žalovaného potvrdil platební rozkaz Okresního soudu v Trutnově ze dne 2. února 2009, č. j. 115 C 25/2009 16, v odvoláním napadeném výroku o nákladech řízení (výrok I.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.
Dovolání není přípustné.
Jak je zřejmé z obsahu dovolání, dovolatel napadá rozhodnutí odvolacího soudu, jímž tento soud potvrdil platební rozkaz v odvoláním napadeném výroku o náhradě nákladů řízení. Výrok o náhradě nákladů řízení, ač je součástí platebního rozkazu má povahu usnesení, přičemž dovolání proti němu nepřipouští žádné z ustanovení § 237 až § 239 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ). Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalovaného odmítl a žalobkyni žádné náklady nevznikly.
Rozhodné znění občanského soudního řádu, podle kterého Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm (od 1. července 2009) se podává z bodu 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2011

doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á
předsedkyně senátu