29 Cdo 1493/2011
Datum rozhodnutí: 30.11.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.
29 Cdo 1493/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce L. Ř., zastoupeného Mgr. Lukášem Nohejlem, advokátem, se sídlem v Praze 2 Vinohradech, Římská 14, PSČ 120 00, proti žalovanému Ing. P. S., zastoupenému Mgr. Petrem Krechlerem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Dušní 906/8, PSČ 110 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 54 Cm 57/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. prosince 2010, č. j. 5 Cmo 307/2010-175, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podal žalovaný dovolání, které podáním ze dne 7. listopadu 2011, doručeným Nejvyššímu soudu dne 8. listopadu 2011, vzal zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když žalobce se práva na náhradu nákladů dovolacího řízení výslovně vzdal.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2011

JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu