29 Cdo 1456/2013
Datum rozhodnutí: 12.12.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.29 Cdo 1456/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a Mgr. Milana Poláška v právní věci navrhovatele Ing. Z. B., CSc., zastoupeného JUDr. Milošem Vondráčkem, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. 123/36, PSČ 370 01, za účasti společnosti Jihočeská drůbež, a.s. v likvidaci , se sídlem v Táboře, Vožická 2047, PSČ 390 02, identifikační číslo osoby 60647850, zastoupené JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Opletalova 1535/4, PSČ 110 00, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady konané dne 2. října 2003, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 1147/2003, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. června 2012, č. j. 7 Cmo 1/2009-367, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění:

Navrhovatel podal proti usnesení odvolacího soudu označenému v záhlaví dovolání, jež posléze, podáním ze dne 11. dubna 2013, doručeným soudu prvního stupně téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012 (dále též jen o. s. ř. ) zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když dovolatel zavinil, že řízení muselo být zastaveno a dalšímu účastníku řízení podle obsahu spisu náklady v souvislosti s dovolacím řízením nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. prosince 2013
JUDr. Petr Šuk předseda senátu