29 Cdo 1453/2008
Datum rozhodnutí: 09.10.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 1453/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobkyně E. s. r. o., se sídlem v , zastoupené JUDr. M. B., advokátem, , proti žalovaným 1/ R. B. P. s. r. o., se sídlem v , zastoupené JUDr. O. D., advokátem, a 2/ JUDr. M. L., advokátu, se sídlem v , jako správci konkursní podstaty úpadce JUDr. B. Š., zastoupenému JUDr. M. B., advokátem, o zaplacení 31.800.703,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 47 C 154/2003, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2007, č. j. 23 Co 366/2006, 23 Co 367/2006-405, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í:

Žalovaní podali dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze, které posléze, podáními ze dne 23. června 2008 a 11. září 2008, došlými Nejvyššímu soudu 24. září 2008, vzali v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelů dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. odůvodněn tím, že procesně úspěšná žalobkyně se (s ohledem na obsah dohody účastníků o narovnání) práva na jejich náhradu vzdala.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 9. října 2008

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu