29 Cdo 1353/2010
Datum rozhodnutí: 28.04.2010
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.
29 Cdo 1353/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a doc. JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně Československé obchodní banky, a. s. , se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační číslo 00 00 13 50, proti žalovaným 1) J.J ., , 2) V.V ., a 3) Nadaci Mariastar Humanity , se sídlem v Praze 3, U Zásobní zahrady 8, č. p. 2445, PSČ 130 00, identifikační číslo 00 57 00 79, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 39 Cm 85/2004, o dovolání prvního žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. září 2009, č. j. 5 Cmo 219/2009-378, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání prvního a třetí žalovaných potvrdil rozsudek ze dne 28. ledna 2009, č. j. 39 Cm 85/2004-336, kterým Krajský soud v Hradci Králové ponechal ve vztahu k prvnímu a třetí žalovaným v platnosti směnečný platební rozkaz ze dne 16. ledna 2004, č. j. 39 Sm 230/2003-14, jímž uložil žalovaným, aby společně a nerozdílně zaplatili žalobkyni částku 3,203.746,- Kč s 6% úrokem od 14. října 2000 do zaplacení, směnečnou odměnu ve výši 10.679,- Kč a na nákladech řízení částku 128.580,- Kč, (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).
Proti rozsudku odvolacího soudu podal první žalovaný dovolání.
Při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále jen o. s. ř. ), soud prvního stupně jej proto usnesením ze dne 11. ledna 2010, č. j. 39 Cm 85/2004-396, doručeným dne 18. ledna 2010 a opětovně pak usnesením ze dne 15. února 2010, č. j. 39 Cm 85/2004-399, doručeným dne 17. února 2010 (k doručení usnesení srov. ustanovení § 50 odst. 1 o. s. ř.) mimo jiné vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě tří dnů od doručení usnesení.
Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek této podmínky dovolacího řízení ani ve lhůtě k tomu určené v označených usneseních soudu prvního stupně, ani později, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., když dovolatel zavinil, že řízení muselo být zastaveno, žalobkyni však podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2010
JUDr. Petr G e m m e l předseda senátu