29 Cdo 1259/2009
Datum rozhodnutí: 14.04.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.29 Cdo 1259/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele
Města Otrokovice,
se sídlem v Otrokovicích, náměstí 3. května 1340, identifikační číslo osoby 00 28 43 01, zastoupeného JUDr. Ing. Pavlem Schreiberem, advokátem, se sídlem v Brně, Jakubská 1, PSČ 602 00 a vedlejší účastnice na straně navrhovatele společnosti
Compas Capital Consult,

s. r. o.,
se sídlem ve Frýdku Místku, Frýdlantská 1237, PSČ 738 01, identifikační číslo osoby 62 30 17 30, zastoupené Mgr. Bohdanou Šocovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Gajdošova 7, PSČ 615 00, za účasti společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,
se sídlem ve Zlíně, třída T. Bati 383, PSČ 760 49, identifikační číslo osoby 49 45 45 61, zastoupené JUDr. Petrem Tomanem, advokátem se sídlem v Praze 2, Trojanova 12, PSČ: 120 00, za účasti
Krajského státního zastupitelství v Brně,
se sídlem v Brně, Mozartova 384 29, PSČ 601 52, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 50 Cm 34/2003, o dovolání společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. prosince 2008, č. j. 5 Cmo 10/2008 342, takto:


Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. ledna 2011 č. j. 29 Cdo 1259/2009-385,
se
v záhlaví
opravuje
tak, že chybné označení právního zástupce zúčastněné společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Mgr. Jan Toman , se nahrazuje správným JUDr. Petr Toman .

Odůvodnění:


V záhlaví výše označeného usnesení Nejvyššího soudu je nesprávně uveden jako právní zástupce zúčastněné společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Mgr. Jan Toman, advokát se sídlem v Praze 6, Na Ořechovce 4, PSČ 162 00.

Předsedkyně senátu 29 Cdo Nejvyššího soudu proto v intencích § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto zřejmou nesprávnost opravila způsobem uvedeným ve výroku.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. dubna 2011


doc. JUDr. Ivana Štenglová
předsedkyně senátu