29 Cdo 1258/2008
Datum rozhodnutí: 21.05.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
29 Cdo 1258/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobce Z. P. , zastoupeného JUDr. Táňou Diršmidovou, advokátkou, se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 383/58, PSČ 120 00, proti žalovanému JUDr. M. V., jako správci konkursní podstaty úpadkyně ČECHIEN, spol. s r. o., identifikační číslo 64 82 71 60, o vyloučení plavidla ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadkyně, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 45 Cm 12/2002, o dovolání P. S. , jako původního správce konkursní podstaty úpadkyně, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. října 2007, č. j. 13 Cmo 349/2007-435, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:


Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 4. října 2007, č. j. 13 Cmo 349/2007-435, změnil rozsudek ze dne 3. dubna 2007, č. j. 45 Cm 12/2002-378, kterým Krajský soud v Hradci Králové zamítl žalobu o vyloučení ve výroku specifikovaného plavidla (dále jen sporné plavidlo ) ze soupisu majetku konkursní podstaty úpadkyně, tak, že žalobě vyhověl.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal původní žalovaný P. S., správce konkursní podstaty úpadkyně, dovolání, v němž se domáhal, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.
V průběhu dovolacího řízení usnesením ze dne 8. června 2009, č. j. 42 K 5/2001-514, které nabylo právní moci 4. července 2009, Krajský soud v Hradci Králové zprostil funkce správce konkursní podstaty úpadkyně P. S. a novým správcem konkursní podstaty ustavil JUDr. M. V. K této změně v osobě správce konkursní podstaty úpadkyně Nejvyšší soud přihlédl při označení žalovaného v záhlaví tohoto rozhodnutí.
Podáním došlým Nejvyššímu soudu 29. dubna 2010 (ve znění upřesnění ze dne 17. května 2010) vzal žalovaný dovolání zpět; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první občanského soudního řádu, když žalovaný procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalobci podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. května 2010

JUDr. Petr Gemmel předseda senátu