29 Cdo 1161/2011
Datum rozhodnutí: 31.05.2011
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 o. s. ř.
29 Cdo 1161/2011

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatele Města Litoměřice , se sídlem v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, PSČ: 412 01, identifikační číslo osoby 00 26 39 58, za účasti společnosti PARAMEDICUM, s. r. o. v likvidaci, se sídlem v Třebušíně 381, PSČ 411 43, identifikační číslo osoby 25 40 75 46 o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 72 Cm 47/2009, o dovolání JUDr. Z. A., se proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. listopadu 2010, č. j. 14 Cmo 447/2010-51, takto:

Dovolání se odmítá .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením potvrdil odvolací soud usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 4. srpna 2010, č. j. 72 Cm 47/2009-46, kterým tento soud uložil odvolateli JUDr. Z. A., aby zaplatil České republice Krajskému soudu v Ústí nad Labem do tří dnů od právní moci tohoto usnesení soudní poplatek za podané odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. října 2009, č. j. 72 Cm 47/2009-25, který činí podle položky 17a) Sazebníku soudních poplatků 1.000,- Kč.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal JUDr. Z. A.dovolání, v němž co do jeho přípustnosti odkázal na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) a § 239 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).
Dovolání není přípustné.
Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují § 237 až § 239 o. s. ř.
Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že napadené rozhodnutí nelze podřadit žádnému z tam vyjmenovaných případů.
Přípustnost dovolání nelze dovodit ani z ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., když všem případům přípustnosti dovolání v tomto ustanovení vypočteným je společné, že musí jít o rozhodnutí ve věci samé, jímž ale není usnesení o potvrzení usnesení soudu prvního stupně o vyměření soudního poplatku za podané odvolání (srov. obdobně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2002, pod číslem 102).
Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání odmítl [§ 243b odst. 5, § 218 písm. c) o. s. ř.].
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2011

doc. JUDr. Ivana Štenglová
předsedkyně senátu