29 Cdo 1099/2012
Datum rozhodnutí: 31.07.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
29 Cdo 1099/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců doc. JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce K. B., proti žalované I. V., zastoupené Mgr. Vladanem Tisovským, advokátem, se sídlem v Ostravě Moravské Ostravé, Sokolská třída 871/6, PSČ 702 00, o zaplacení částky 200.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 Cm 6/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. dubna 2011, č. j. 7 Cmo 34/2011-339, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podal žalobce dovolání, které podáními doručenými soudu prvního stupně dne 13. února a 1. března 2012, vzal zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení z důvodu zpětvzetí dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalobce procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalované podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2012

JUDr. Petr G e m m e l
předseda senátu