29 Cdo 1011/2011
Datum rozhodnutí: 27.04.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
29 Cdo 1011/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců doc. JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci žalobců a) Mgr. R. A. , a b) Mgr. N. A. , obou zastoupených JUDr. Ivanou Nemynářovou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, Remízkova 467, PSČ 149 00, proti žalovanému Bytovému družstvu Donská 17 , se sídlem v Praze 10, Donská 17, identifikační číslo osoby 25698273, zastoupenému JUDr. Ivetou Greckou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, U Chmelnice 2/745, PSČ 143 00, o uložení povinnosti uzavřít smlouvu o převodu spoluvlastnického podílu k pozemku, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 34 C 50/2010, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. října 2010, č. j. 25 Co 287/2010-50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobci podali dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 28. března 2011, doručeným Nejvyššímu soudu dne 11. dubna 2011, vzali v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., neboť dovolatelé zavinili, že řízení muselo být zastaveno, a žalovaný se práva na náhradu nákladů výslovně vzdal.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2011
JUDr. Petr Šuk
předseda senátu