29 Cdo 1/2014
Datum rozhodnutí: 27.02.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.KSBR 39 INS 228/2011 39 ICm 1015/2011 29 ICdo 1/2014


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Ing. Davida Bokra a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce Lesy České republiky, s. p. , se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68, identifikační číslo osoby 42196451, zastoupeného JUDr. Romanem Poláškem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Trojanova 2022/12, PSČ 120 00, proti žalovaným 1/ QAX Services v. o. s. , se sídlem v Praze 2, Václavská 316/12, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 27153185 a 2/ Mgr. Jiřímu Ostravskému , se sídlem ve Zlíně, Lešetín VI/671, PSČ 760 01, jako insolvenčnímu správci dlužníka CE WOOD, a. s., o popření pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 39 ICm 1015/2011, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka CE WOOD, a. s. , se sídlem ve Zlíně, Stráže 3662, PSČ 760 01, identifikační číslo osoby 60745479, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 39 INS 228/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. srpna 2013, č. j. 39 ICm 1015/2011, 13 VSOL 80/2013-44 (KSBR 39 INS 23513/2011), takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podal žalobce dovolání, které posléze, podáním došlým Nejvyššímu soudu dne 3. února 2014, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud zastavil dovolací řízení dle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ).
O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. Dovolatel z procesního hlediska zavinil (zpětvzetím dovolání) zastavení dovolacího řízení, první žalovaný se však práva na náhradu nákladů dovolacího řízení výslovně vzdal a druhému žalovanému podle obsahu spisu prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. února 2014
JUDr. Zdeněk Krčmář předseda senátu