28 Nd 96/2003
Datum rozhodnutí: 26.06.2003
Dotčené předpisy:
28 Nd 96/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci projednání dědictví po J. Š., vedené u Okresního soudu v Ostravě, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 162/2003, přikazuje se z důvodů vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Chrudimi.

Podle ustanovení § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2003

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu