28 Nd 61/2005
Datum rozhodnutí: 28.04.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 61/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o návrhu F. T., na přikázání právní věci sp. zn. 24 C 1/2005 Krajského soudu v Brně (žalobce Mgr. F. T. proti žalovanému A. N., o ochranu osobnosti) Krajskému soudu v Českých Budějovicích, takto:

Projednání právní věci sp. zn. 24 C 1/2005 Krajského soudu v Brně se nepřikazuje Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

O d ů v o d n ě n í :

Podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu může být právní věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

S poukazem na toto ustanovení žalobce F. T. navrhl přikázání věci Krajskému soudu v Českých Budějovicích s tím, že jím navržení svědci mají bydliště v českých Budějovicích a žalovaný se zdržuje převážně v A., okres P.

Žalovaný A. N. nesouhlasil s přikázáním věci Krajskému soudu v Českých Budějovicích, protože trvalé bydliště má v B., do Č. B. nechce dojíždět a dodával, že má obavu ze setkání se žalobcem a jeho přáteli v Č. B.

Za těchto uvedených okolností tu nejde o případ vhodného přikázání věci jinému soudu než příslušnému, které by za stavu vztahů mezi účastníky řízení přispělo k snadnějšímu, vhodnějšímu i rychlejšímu vedení řízení a jeho průběhu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 28. dubna 2005

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.

předseda senátu