28 Nd 59/2005
Datum rozhodnutí: 30.06.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 59/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci dědictví po A. S., vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 65 D 267/2004, o návrhu dědičky na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 65 D 267/2004 se přikazuje k dalšímu projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :

Delegaci vhodnou navrhla jediná dědička. Řada procesních úkonů sice byla provedena, nelze však vyloučit další a vzhledem k bydlišti dědičky v P. i blízkosti sídla jejího zástupce se jeví efektivnější, aby bylo řízení dokončeno u soudu, jemuž se nyní věc přikazuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 30. června 2005

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu