28 Nd 55/2005
Datum rozhodnutí: 30.06.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 55/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobkyně J. Z., proti žalovanému J. Z., o výživné manželky, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 9 C 322/2004, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto :

Věc vedená u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 9 C 322/2004 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

O d ů v o d n ě n í :

S řádně zdůvodněným návrhem žalobkyně žalovaný souhlasil; soud, jemuž se věc přikazuje, již navíc byl ve věci výživného manželky činný (č. l. 10, 11).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 30. června 2005

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu