28 Nd 49/2005
Datum rozhodnutí: 06.05.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 49/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., takto:

Projednání a rozhodnutí ohledně odvolání žalobce MUDr. J. H. proti usnesení Městského soudu v Praze z 26. 11. 2003, čj. 34 C 117/2002-76, se přikazuje Vrchnímu soudu v Olomouci podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce MUDr. J. H. zahrnul právní věc sp. zn. 34 C 117/2002 Městského soudu v Praze do svého návrhu uplatněného u Nejvyššího soudu dne 25. 2. 2005, jehož obsahem je převážně zabývání se námitkou podjatosti vůči soudcům Městského soudu v Praze, rozhodujícím ve věcech ochrany osobnosti a soudcům Vrchního soudu v Praze zabývajícím se rovněž věcmi ochrany osobnosti.

V právní vědci sp. zn. 34 C 117/2002 Městského soudu v Praze jde však pouze o vyřízení odvolání proti rozhodnutí vydaném již 26. 11. 2003, jehož obsahem je dosud nevyřízené odvolání ohledně vrácení soudního poplatku. Tato dílčí otázka může být vyřešena u Vrchního soudu v Olomouci bez souvislosti s rozhodováním o vyloučení soudce (soudů) Vrchního soudu v Praze v zájmu rozhodnutí o odvolání žalob ze 14. 1. 2004 (s doplněním z 9. 3. 2004) bez průtahů.

Rozhodl proto Nejvyšší soud ČR podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu o tom, aby projednání a rozhodnutí o uvedeném odvolání bylo z důvodu vhodnosti přikázáno Vrchnímu soudu v Olomouci město Vrchního soudu v Praze.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 6. května 2005

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu