28 Nd 46/2005
Datum rozhodnutí: 09.06.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 46/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci dědictví po J. Č., vedené u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově pod sp. zn. 119 D 519/2004, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově pod sp. zn. 119 D 519/2004 se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

O d ů v o d n ě n í :

Jediná dcera zůstavitelky Mgr. H. H. podala dne 16. 11. 2004 v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 o.s.ř. návrh na delegaci vhodnou s odkazem na svůj nepříznivý stav a ekonomičtější projednání věci.

Návrhu bylo vyhověno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. června 2005

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc.

předseda senátu