28 Nd 42/2005
Datum rozhodnutí: 24.05.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 42/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci dědictví po L. S., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 34 D 3445/2004, o návrhu dědice na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp.zn. 34 D 3445/2004 se přikazuje k dalšímu řízení Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 4 předložil Nejvyššímu soudu návrh na delegaci řízení o dědictví po výše jmenované z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2, 3 o. s. ř.) Městskému soudu v Brně. Po zahájení řízení tak učinily dcery zůstavitelky; jedna má trvalé bydliště v Brně a zůstavitelka byla v posledních létech v její péči, druhá žije v Rumunsku (Bukurešť), a nemá možnost se projednání dědictví zúčastnit.

Nejvyšší soud návrhu, kterému navíc nikdo neodporoval, vyhověl. Návrh byl podán bezprostředně po zahájení řízení o dědictví a podstatné úkony, ohledně nichž budou informace nejlépe dostupné právě v Brně, dosud nebyly provedeny.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 24. května 2005

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v.r.

předseda senátu