28 Nd 406/2012
Datum rozhodnutí: 09.01.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
28 Nd 406/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobkyně V. Č. , zastoupené Mgr. Jitkou Hronovou, advokátkou se sídlem v Jihlavě, Husova 46, proti žalovaným 1. B. T. , a 2. R. Č. , o určení otcovství , vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 4 C 34/2011, o návrhu matky na delegaci vhodnou, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 4 C 34/2011 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.
O d ů v o d n ě n í: V nadepsané věci bylo řízení zahájeno u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 9 C 97/2010, ten však následně vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou (viz usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 11. 10. 2010, č. j. 9 C 97/2010-4).
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou předložil k rozhodnutí Nejvyššímu soudu ve smyslu ust. § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. návrh matky na delegaci vhodnou.
Žalobkyně i žalovaná mají bydliště v J., kde sídlí rovněž advokátka žalobkyně. Za účelem zjištění poměrů v rodině žalobkyně bude zřejmě třeba, aby orgán sociálně-právní ochrany dětí provedl příslušná šetření. Žalovaný se k návrhu matky na delegaci nevyjádřil, ačkoliv mu byl doručen (viz doručenka na č. l. 34 spisu).
Podle ust. § 12 odst. 2 o. s. ř. může být přikázána věc jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.
Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ust. § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožňují hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.
Nejvyšší soud návrhu pro jeho opodstatněnost vyhověl a přikázal věc Okresnímu soudu v Jihlavě, v jehož obvodu má bydliště nezletilá (žalovaná) a její matka (žalobkyně), a kde současně sídlí advokátka žalobkyně.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 9. ledna 2013
JUDr. Jan E l i á š, Ph.D., v. r.
předseda senátu