28 Nd 4/2004
Datum rozhodnutí: 16.01.2004
Dotčené předpisy:
28 Nd 4/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci projednání dědictví po V. K., vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. D 1338/2003, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. D 1338/2003 přikazuje se z důvodů vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.

Podle ustanovení § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. ledna 2004JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu