28 Nd 385/2013
Datum rozhodnutí: 15.01.2014
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.28 Nd 385/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Josefa Rakovského ve věci dědictví po zůstavitelce: E. K. P. , za účasti L. P. , M. P. P. , D. J. P. , a Z. P. , vedené u Okresního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 2307/2013, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 34 D 2307/2013, se podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Šumperku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. ledna 2014
Mgr. Petr K r a u s
předseda senátu