28 Nd 292/2007
Datum rozhodnutí: 30.09.2008
Dotčené předpisy: § 104a odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 292/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně D. V., proti žalovaným 1) Ing. D. V., a 2) O. s. b. d. B., o odstranění vad bytu a ochranu osobnosti, o příslušnosti soudu k projednání a rozhodnutí věci, takto:

K projednání a rozhodnutí věci žalobkyně D. V. proti žalovanému 1) Ing. D. V. a 2) O. s. b. d. B. o náhradu nemajetkové újmy je příslušný Krajský soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu ČR 12. června 2007 se žalobkyně domáhá vůči žalovanému 2) odstranění vad bytu, který užívá v domě na Sadové ulici ve V. pod P. a náhrady nemajetkové újmy 300.000,- Kč vůči žalovanému 1)

a 500.000,- Kč vůči žalovanému 2). Vzhledem k tomu, že jde o věci, které se ke společnému projednání nehodí, neboť věcně příslušným k projednání žaloby o odstranění vad bytu je okresní soud (§ 9 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád - dále OSŘ ) a k projednání žaloby o ochranu osobnosti soud krajský [§ 9 odst. 2 písm. a) OSŘ], byla podle § 112 odst. 2 OSŘ věc o ochranu osobnosti vyloučena k samostatnému řízení. Stalo se tak usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. srpna 2007, č.j. 22 Nd 196/2007-6. Podle § 104a odst. 4 o.s.ř. pak citovaným usnesením rozhodl, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí věci o odstranění vad bytu je obecný soud žalovaného Okresní soud v Bruntále pobočka v Krnově.

Ohledně zbývající žádosti o určení příslušnosti soudu rozhodl nyní Nejvyšší soud České republiky tímto usnesením, které vychází z ustanovení § 9 odst. 2 písm. a) o.s.ř. Podle tohoto ustanovení Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně mimo jiné ve věcech ochrany osobnosti. S ohledem na sídlo žalovaného je tak založena příslušnost Krajského soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. září 2008

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu