28 Nd 268/2007
Datum rozhodnutí: 07.09.2007
Dotčené předpisy:

28 Nd 268/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Ludvíka Davida CSc., a JUDr. Josefa Rakovského ve věci žalobkyně M. Ž., zastoupené advokátem, proti žalovanému A. P., s. r. o., zastoupenému advokátem, o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 13 C 16/2007, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 13 C 16/2007 se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 7.


V souladu s § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 7. září 2007


JUDr. Robert W a l t r , v. r.


předseda senátu