28 Nd 230/2015
Datum rozhodnutí: 19.11.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.28 Nd 230/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Petra Krause a soudců Mgr. Miloše Póla a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci projednání dědictví po zůstavitelce J. B., zemřelé 9. 3. 2015, posledně K., vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 31 D 800/2015, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 31 D 800/2015, se přikazuje Okresnímu soudu v Kolíně.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. listopadu 2015 Mgr. Petr Kraus předseda senátu