28 Nd 20/2016
Datum rozhodnutí: 09.02.2016
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.28 Nd 20/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause ve věci pozůstalosti po P. Ch. , zemřelém dne 20. září 2015, za účasti nezletilého syna M. Ch., zastoupeného matkou K. K. B., zastoupenou H. O., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 20 D 1163/2015, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 20 D 1163/2015, se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Blansku.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. února 2016


JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu