28 Nd 2/2002
Datum rozhodnutí: 05.03.2002
Dotčené předpisy:
28 Nd 2/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Emy Barešové soudců JUDr. Ivy Brožové a JUDr. Josefa Rakovského, v právní věci žalobkyně P., s.r.o., zastoupené adokátem, proti žalovanému J. B., zastoupenému advokátkou, o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem, vedené u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 13 C 146/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc s e p ř i k a z u j e z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hradci Králové.Podle ustanovení § 169 odst. 2 OSŘ usnesení neobsahuje odůvodnění,

protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5.března 2002JUDr. Ema B a r e š o v á , v.r.

předsedkyně senátu