28 Nd 15/2004
Datum rozhodnutí: 12.02.2004
Dotčené předpisy:
28 Nd 15/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci projednání dědictví po R. N., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 37 D 136/2002, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 37 D 136/2002, přikazuje se z důvodů vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

Podle ustanovení § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. února 2004

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu