28 Nd 113/2003
Datum rozhodnutí: 24.07.2003
Dotčené předpisy:
28 Nd 113/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobce K. S., zast. advokátem, o určení vlastnictví, o přikázání věci z důvodů vhodnosti, takto:

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. se z důvodů vhodnosti věc spisové značky 7 C 96/2003 Okresního soudu v Českém Krumlově přikazuje Městskému soudu v Brně.

Toto usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť jím bylo vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. července 2003

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu