28 Nd 100/2003
Datum rozhodnutí: 27.11.2003
Dotčené předpisy:
28 Nd 100/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci projednání dědictví po A. P., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 18 D 350/2003, přikazuje se z důvodů vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou.

Podle ustanovení § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2003

JUDr. Oldřich J e h l i č k a , CSc., v.r.

předseda senátu