28 Ncu 22/2017
Datum rozhodnutí: 28.03.2017
Dotčené předpisy: § 96 odst. 2 o. s. ř.28 Ncu 22/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v řízení o návrhu na uznání cizího rozhodnutí podaném navrhovatelkou P. W. (dříve R.) , takto:

Řízení o návrhu P. W. na uznání rozhodnutí Obvodního soudu v Coburgu, Spolková republika Německo, se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :
Návrhem doručeným Nejvyššímu soudu dne 9. 2. 2017 se navrhovatelka domáhala uznání rozhodnutí Obvodního soudu v Coburgu, Spolková republika Německo, jímž bylo rozvedeno manželství navrhovatelky s M. E. R.
Podáním ze dne 9. 3. 2017 (doručeným Nejvyššímu soudu dne 14. 3. 2017) vzala navrhovatelka svůj návrh na uznání výše uvedeného rozhodnutí zcela zpět.
Řízení o uznání cizího rozhodnutí na území České republiky bylo proto v důsledku zpětvzetí podaného návrhu zastaveno (§ 96 odst. 2 občanského soudního řádu).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Brně dne 28. března 2017

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu