28 INS 32203/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-"lv-vu lv lvlvv lvl. lvva Ivvvvlvlvv

28INS 32203/2015 A-32 Usnesení VS, tisková skupina 71686-4/2016 ZAPISOVAT. Lhůta: 02.05.2016

2 VSOL 398-2016.doc 2016/04/22 07:45:28

Katastrálníiúřad pro Pardubický kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Svitavy, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 68

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Svitavy (Katastrální úřad pro Pardubický kraj), Lanškrounská 2Al1900, 56802 Svitavy, CZ

ID DS: rzriefx Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201613:02:12

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:06:04

18.05.201613:02:11 18.05.201613:02:12

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 13:06:04 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 13:42 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01 :47KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-.uv-vv lv lvlvv v . l-vvvvlv .vv-vv

28INS 32203/2015 A-32 Usnesení VS, tisková skupina 71686-4/2016 ZAPISOVAT. Lhůta: 02.05.2016

2 VSOL 398-2016.doc 2016/04/22 07:45:28

Katastrální úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, obch.náz. Katastrální pracoviště Praha východ, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 46

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Praha-východ (Katastrální úřad pro Středočeský kraj), Pod sídlištěm 9l1800 9l1800, 18212 Praha 8, CZ

ID DS: erfiehz Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201613:01:56

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:31 :39

18.05.2016 13:01 :56 18.05.201613:01:56

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 13:31:39 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 13:41 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:47KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv lv I- I vvlvlv llvvvl v I v I lv Ivlvvlvvvlvvlv

28INS 32203/2015 A-32 Usnesení VS, tisková skupina 71686-4/2016 ZAPISOVAT. Lhůta: 02.05.2016

2 VSOL 398-2016.doc 2016/04/22 07:45:28 Městský soud v Brně, IČ: 00025062, organizace resortu, ID: OSJIMBM Typ DS: OVM

Městský soud v Brně, Polní 994/39, 63900 Brno, CZ

ID DS: 7y7abii

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201613:02:00

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:02:00

18.05.2016 13:02:00 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.201613:02:00 18.05.201613:03:04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 13:42 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:47

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-J'v-v-v--v-Iv-lvlv l I vvvv l I l I IU-v 'lv-v Iuvlvvlv l

28INS 32203/2015 A-32 Usnesení VS, tisková skupina 71686-4/2016 ZAPISOVAT. Lhůta: 02.05.2016

2 VSOL 398-2016.doc 2016/04/22 07:45:28

Úřad práce VČR-krajská pobočka v Brně, IČ: 72496991, obch.náz. kontaktní pracoviště Brno, ostatní OVM, ID: URAD PRAC 92

Typ DS: OVM_REQ

Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České , Křenová 25/111, 60200 Brno, CZ ID DS: syyztwe

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 13:01 :59 18.05.201613:01:59

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:02:20

18.05.201613:01:59

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 13:02:20 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 13:42 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:47KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivlvvvlvvv v.. l l lv-v I'll' llvllvllvvlvvlv

28INS 32203/2015 A-32 Usnesení VS, tisková skupina 71686-4/2016 ZAPISOVAT. Lhůta: 02.05.2016

2 VSOL 398-2016.doc 2016/04/22 07:45:28 Sun-Job a.s., IČ: 24662704, právnická, ID: SUN-JOB A24662704 1 Typ DS: PO

Sun-Job a.s., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: y8apfrs

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201613:01:59

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 20.05.2016 09:37:22

18.05.2016 13:01:59 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.201613:01:59 20.05.2016 09:37:22

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 13:41 Kontrolu provedl:

21.05.2016 00:34

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 32203/2015 vlvllvvvllv v. lv lvvv 'u' l Ivlvvlvlvvl .vv

A-32 Usnesení VS, tisková skupina 71686-4/2016

ZAPISOVAT.

Lhůta: 02.05.2016

2 VSOL 398-2016.doc 2016/04/22 07:45:28 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.201612:59:56

18.05.201612:59:55 18.05.201612:59:56

18.05.201613:02:38

03.06.2016 13:42 19.05.2016 01:47

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:02:38

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.vv II-Ivvllv vll v "v lvl vuuvvvvlvvvvv

28INS 32203/2015 A-32 Usnesení VS, tisková skupina 71686-4/2016 ZAPISOVAT. Lhůta: 02.05.2016

2 VSOL 398-2016.doc 2016/04/22 07:45:28 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 1

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201613:02:01

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:02:17

18.05.201613:02:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 13:02:17 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 13:42 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:47

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Ivvvl vv lvlvv vlvlv uvl--I- vvu

28INS 32203/2015 A-32 Usnesení VS, tisková skupina 71686-4/2016 ZAPISOVAT. Lhůta: 02.05.2016

2 VSOL 398-2016.doc 2016/04/22 07:45:28 Celní úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM, ID: CELNÍ ÚŘA71214011 40 Typ DS: OVM

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, KoIiště 634/17, 60200 Brno, CZ

ID DS: mhqnzh6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201612:59:58

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 12:59:58

18.05.2016 12:59:58 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.201612:59:58 18.05.201613:10:08

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 13:42 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:47

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 32203/2015 A-32 Usnesení VS, tisková skupina 71686-4/2016 ZAPISOVAT. Lhůta: 02.05.2016

2 VSOL 398-2016.doc 2016/04/22 07:45:28

Česká republika-Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: ČESKÁ REP6963 11

Typ DS: OVM

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ ID DS: 49kaiq3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.201613:02:00

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:02:00

18.05.2016 13:02:00 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.201613:02:00 18.05.201613:03:05

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 13:42 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:47

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vv . vllvv 'lvl l-v-vvvlv vvvvl vvvvvvlv

28INS 32203/2015 A-32 Usnesení VS, tisková skupina 71686-4/2016 ZAPISOVAT. Lhůta: 02.05.2016

2 VSOL 398-2016.doc 2016/04/22 07:45:28 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.201613:02:01

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:02:01

18.05.201613:02:00 18.05.201613:02:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 13:14:54 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 13:42 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:47

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvvlvvlv vvlvl 'vv' vvlv II'vIvlllull

28INS 32203/2015 A-32 Usnesení VS, tisková skupina 71686-4/2016 ZAPISOVAT. Lhůta: 02.05.2016

2 VSOL 398-2016.doc 2016/04/22 07:45:28

Finanční pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno l, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FINANCNI URA6921

Typ DS: OVM_REQ

Územní pracoviště Brno l. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Příkop 819/25, 60200 Brno, CZ ID DS: r4pn6hp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 13:01 :55

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 19.05.2016 07:30:06

18.05.2016 13:01 :54 18.05.2016 13:01 :55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

19.05.2016 07:30:06 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 13:41 Kontrolu provedl:

21.05.2016 00:34

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

Ivvvlvvl 'vv' Iv-I 'vv-v .lvllvll llvvvlv

28INS 32203/2015 A-32 Usnesení VS, tisková skupina 71686-4/2016 ZAPISOVAT. Lhůta: 02.05.2016

2 VSOL 398-2016.doc 2016/04/22 07:45:28

Katastrálníiúřad pro Pardubický kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Ústí nad OrIicí, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 53

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Ústí nad OrIicí (Katastrální úřad pro Pardubický kraj), Mírové nám. 1389, 56201 Ustí nad OrIicí, CZ

ID DS: numieei

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 13:01 :58

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 15:55:23

18.05.2016 13:01 :58

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 15:55:23 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 13:41 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:47KONEC VÝPISU

Spisová značkaz281NS 32203/2015 Identifikace dotazu:71686-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:18.05.2016 11:01 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:12 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:12 adresátů přístupná DS:12 adresátůAdresátzčeská republika-Česká správa TYPľostatní OVM ID:ČESKÁ REP6963 11 sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:49kaiq3 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Česká správa sociálního zabezpečení IČ: 00006963 Adresa: Křížová 25/1292, 15000 Praha 5, CZ

Adresát:Sun-Job a.s., IČ: 24662704, TYPľprávnická ID:SUN-JOB A24662704 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:y8apfrs Stav DS Přístupná

Název DS firma: Sun-Job a.s. IČ: 24662704

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

Adresát:Administrace insolvencí CITY Typľins. IDzADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzer. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADvoK 1D DS:2terX3 Stav Ds Přístupná

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.č. 12796 IČ: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

Adresát:Celní úřad pro Jihomoravský TYPľostatní OVM 1D:CELNÍ ÚŘA71214011 40 kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:mhqnzh6 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Celní úřad pro Jihomoravský kraj IČ: 71214011

Adresa: Koliště 17/634, 60200 Brno, CZ

AdresátzčR-Krajské státní TYPľorganizace 1D:CRKZJ1MBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně IČ: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

AdresátzFínanční úřad pro Jihomoravský T?Picstatní OVM IDzPlNANČNÍ ÚŘA6921Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112Rkraj, Územní pracoviště Brno I, IČ: 72080043, ostatní OVM

Údaje O SChľánceľ tYP10VM_REQ 1D DSzr4pn6hp Stav DS Přístupná Název DS firma: Územní pracoviště Brno 1. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj) IČ: 72080043

Adresa: Příkop 25/819, 60200 Brno, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Pardubický 'ľYPľostatIú_
Adresa: Mírově nám. 1389, 56201 Ústí nad Orlicí, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Pardubický 'ľYPľostatIú_
Adresa: Lanškrounská 1900/2A, 56802 Svitavy, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Středočeský"ľYPľostatIú_
Adresa: Pod sídlištěm 9/1800 1800/9, 18212 Praha 8, CZ

AdresátzMĚetský soud v Brně, IČ: TYpľorganizace ID:OSJ1MBM 00025062, organizace resortu resortu Údaje o schránce: typ:0VM 1D DS:7y7abii Stav DS Přístupná

Název DS firma: Městský soud v Brně IČ: 00025062 Adresa: Polní 39/994, 63900 Brno, CZ Adresátn'Úřad práce ČR-krajská pobočka 'ľYPľostatIú_
Údaje o schránce: typ OVM_REQ 1D Dstyyztwe Stav DS Přístupná Název DS firma: Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České republiky) IČ: 72496991Adresa: Křenová 111/25, 60200 Brno, CZnepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 2 AAM112R