28 INS 27304/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vllvv

28INS 27304/2015 v vlvlv .vv-v Ulva 'lvl-vvlvv-v

2 VSOL 212/2016-A-68 usnesení VS Olomouc, tisková skupina 12806-5/2016

KANCELÁŘ

Lhůta:

2 VSOL 212-2016.doc 2016/05/04 14:45:52 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL

Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

09.05.201613:28:14

09.05.201613:28:14

09.05.201613:28:14 09.05.201613:38:01

10.05.2016 12:52 10.05.2016 01 :46

V805 09.05.2016 13:28:14

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: VS43

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vllvv

28INS 27304/2015 v vlvlv .vv-v Ulva 'lvl-vvlvv-v

2 VSOL 212/2016-A-68 usnesení VS Olomouc, tisková skupina 12806-5/2016

KANCELÁŘ

Lhůta:

2 VSOL 212-2016.doc 2016/05/04 14:45:52 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL

Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

09.05.201613:28:14

09.05.201613:28:14

09.05.201613:28:14 09.05.201613:38:01

10.05.2016 12:52 10.05.2016 01:46

V805 09.05.2016 13:28:14

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: VS43

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v-vvvlvlvl v I vv lvl lvl." vlvv v luquIU-vv

28INS 27304/2015 A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82227-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 25.05.2016

2 VSOL 212-2016.doc 2016/05/04 14:45:52 Baseland s.r.o., IČ: 29274222, právnická, ID: BASELAND 29274222 1 Typ DS: PO

Baseland s.r.o., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: karz3rb

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 25.05.2016 10:11:23

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 02.06.2016 07:01 :35

25.05.2016 10:11 :23 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:11 :23 02.06.2016 07:01:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 06:03 Kontrolu provedl:

03.06.2016 00:06

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v Ivvlvlvllv vvvl lvl v lvvvv vvvvll vv' l

28INS 27304/2015 A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82227-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 25.05.2016

2 VSOL 212-2016.doc 2016/05/04 14:45:52 Moravskoslezská agrární s.r.o., IČ: 24854298, právnická, ID: MORAVSKOS24854298 1 Typ DS: PO

Moravskoslezská agrární s.r.o., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: adymwyp

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 25.05.2016 10:11:26

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 03.06.2016 07:22:22

25.05.2016 10:11 :26 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:11 :26 03.06.2016 07:22:22

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 06.06.2016 05:57 Kontrolu provedl:

04.06.2016 00:04

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27304/2015

-vvl Ivvvlv-vlv lv

I-u lvl' Ilvvvlvvvvvvl

A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82227-5/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 25.05.2016

2 VSOL 212-2016.doc 2016/05/04 14:45:52 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena.

25.05.2016 10:11 :26 25.05.2016 10:11 :25

25.05.2016 10:11 :25

25.05.2016 10:14:50

26.05.2016 06:01 26.05.2016 01 :15

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:14:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v. v-v .vv I-l-Ivlvv u . v. .v III--uvvv-

28INS 27304/2015 A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82227-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 25.05.2016

2 VSOL 212-2016.doc 2016/05/04 14:45:52 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 25.05.201610:11:17

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:55:31

25.05.2016 10:11 :16 25.05.2016 10:11 :17

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:55:31 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 05:59 Kontrolu provedl:

26.05.2016 01 :15

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Ivvvvulvl v! lv lvl'

I vvllvv-vlvlvvlle-Iv

28INS 27304/2015 A-68 Usnesení VS, tisková skupina 82227-5/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 25.05.2016

2 VSOL 212-2016.doc 2016/05/04 14:45:52 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. lntegrita je neporušena. 25.05.2016 10:11 :27 25.05.2016 10:11:27

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 10:11:27

25.05.2016 10:11:27 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 10:11:27 25.05.2016 10:22:22

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:01 Kontrolu provedl:

26.05.2016 01 :15

Kudzbelová lvaSpisová značka:281NS 27304/2015 Identifikace dotazu:12806-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:09.05.2016 11:15 Kontrolu provedl : V805

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:ryhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství V Olomouci IČ: 64124584Adresa: l7. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značka:281NS 27304/2015 Identifikace dotazu:12806-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:09.05.2016 11:15 Kontrolu provedl : V805

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:ryhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci IČ: 64124584Adresa: l7. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značka:28INS 27304/2015 Identifikace dotazuz82227-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 08:07 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:5 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:5 adresátů přístupná DS:5 adresátůAdresátzBaseland s.r.o., IČ: 29274222, TYPľprávnická IDzBASELAND 29274222 l právnická Údaje o schránce: týpzpo ID DS:karzBrb Stav DS Přístupná

Název DS firma: Baseland s.r.o. IČ: 29274222 Adresa: Opletalova 55/1015, 11000 Praha 1, CZ

AdresátnIMoravskoslezská agrární s.r.o., rJľmľprávnická IDzMORAVSKOSZ4854298 1 IČ: 24854298, právnická Údaje o schránce: týpzpo ID DS:adýmWýp Stav DS Přístupná

Název DS firma: Moravskoslezská agrární s.r.o. IČ: 24854298

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

AdresátzAdministrace insolvencí CITY TYPľins. ID:ADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: týp:PO ID DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzer. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokát ID:SOMOL KARE l obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: týp:PFO_ADVOK ID DS:2terX3 Stav DS Přístupná

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.č. 12796 IČ: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

AdresátzčR-Krajské státní Typľorganizace ID:CRKZJIMBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: týpzoVM ID DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně IČ: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R