28 INS 27141/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvvvl

28INS 27141/2015 vlvv l 'v' l lv v'vvl l vv-vv.. l Ivvv

A-45 Usnesení VS, tisková skupina 5653-6/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 02.06.2016

1 VSOL 135-16 konceptdoc 2016/02/18 11:17:11

ENERGOSUN a.s., IČ:

Typ DS: P0

28386477, právnická, ID: ENERGOSUN28386477 1

ENERGOSUN a.s., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: ibjdwrx

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

02.06.2016 11:37:40 02.06.2016 11 :37:40

02.06.2016 11 :37:40

03.06.2016 07:13:43

06.06.2016 05:57 04.06.2016 00:34

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 03.06.2016 07:13:43

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27141/2015 v l 'vlnu l llv 'v vu' lvvv lvvvv

A-45 Usnesení VS, tisková skupina 5653-6/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 02.06.2016

1 VSOL 135-16 konceptdoc 2016/02/18 11:17:11 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1

Typ DS: P0

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

02.06.2016 11:37:42 02.06.2016 11 :37:42

02.06.2016 11 :37:42

03.06.2016 14:46:54

06.06.2016 05:55 04.06.2016 00:34

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 03.06.2016 14:46:54

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27141/2015 l 'vv vvvv Ivvl- -vv .lv-v. v.-

A-45 Usnesení VS, tisková skupina 5653-6/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 02.06.2016

1 VSOL 135-16 koncept.doc 2016/02/18 11:17:11 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

02.06.2016 11:37:43 02.06.2016 11 :37:42

02.06.2016 11 :37:42

02.06.2016 11 :37:42 02.06.2016 11:41 :40

03.06.2016 06:01 03.06.2016 01 :33

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 02.06.2016 11:41:40

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27141/2015 lvvlvvlv 'VII' lv-"vvv v-I 'uv' lvl v

A-45 Usnesení VS, tisková skupina 5653-6/2016

KANCELÁŘ

Lhůta: 02.06.2016

1 VSOL 135-16 koncept.doc 2016/02/18 11:17:11 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

02.06.2016 11:37:44 02.06.2016 11 :37:44

02.06.2016 11 :37:44

02.06.2016 12:43:00

03.06.2016 06:00 03.06.2016 01:33

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 02.06.2016 12:43:00

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-lvl .vv-vv lv

.vv-v "vvi vllvvv-vv .vv

28INS 2714112015 A-45 Usnesení VS, tisková skupina 5653-6/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 02.06.2016

1 VSOL 135-16 koncept.doc 2016/02/18 11:17:11 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 02.06.2016 11:39:40 02.06.2016 11:39:41

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 02.06.2016 11:39:41

02.06.2016 11 :39:40 02.06.2016 11 :39:41

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

02.06.2016 11:48:59 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

03.06.2016 06:01 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

03.06.2016 01 :34v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvvlvvlvv I vvvv lvvv vlvlv I vvlvlvvvvlv l-

28INS 27141/2015 1 VSOL 135/2016-A-45 usnesení VS, tisková skupina 58827-2/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.06.2016

1 VSOL 135-16 koncept.doc 2016/02/18 11:17:11 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.02.201613:26:16 VS17 18.02.201613:26:16 18.02.201613:26:16

Zprávu vypravil: Doručeno:

18.02.201613:26:16

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.02.2016 13:30:19 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 14:20 Kontrolu provedl:

19.02.2016 01 :47

VS43Spisová značkaz281NS 27141/2015 Identifikace dotazuz5653-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 09:33 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:5 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:5 adresátů přístupná DS:5 adresátůAdresátzENERGOSUN a.s., IČ: 28386477, Typľprávnická 1D:ENERGOSÚN28386477 1 právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:ibjdwrx Stav DS Přístupná

Název DS firma: ENERGOSUN a.s. IČ: 28386477

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

Adresát:RALT COMPANY s.r.o., IČ: TYPľprávniCká IDzRALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje o schránce: typzpo 1D DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název DS firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

AdresátzAdministrace insolvencí CITY TYPľins. 1D:ADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PO 1D DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzer. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2terX3 Stav DS Přístupná

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.Č. 12796 IČ: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

AdresátzčR-Krajské státní Typľorganizace 1D:CRKZJ1MBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: typzoVM ID DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství V Brně IČ: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značkaz281NS 27141/2015 Identifikace dotazuz58827-2/2016

Datum a čas provedení kontroly:18.02.2016 11:23 Kontrolu provedl : V817

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:1 adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:ryhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci IČ: 64124584Adresa: 17. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značka:28INS 27141/2015 Identifikace dotazuz58827-2/2016

Datum a čas provedení kontroly:18.02.2016 11:23 Kontrolu provedl : V817

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:1 adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: týp:OVM ID DS:rýhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci IČ: 64124584Adresa: 17. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R