28 INS 27046/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.vv-v-v" lvl . Ivvv vlv Ivvv-lvlvv lv

28INS 27046/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno-venkov, IČ: 72080043, obch.náz. Územní pracoviště Brno-venkov, ostatní OVM, ID: FINANCNI 72080043 70

Typ DS: OVM_REQ

Územní pracoviště Brno-venkov (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Příkop 834/8, 60200 Brno, CZ ID DS: k6mn6mi

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:21 :46 27.05.2016 12:21:47

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 06:04:12

27.05.2016 12:21:46 27.05.2016 12:21:47

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 06:04:12 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:58 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:37

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-Ivlvlvvvv II lv lvlvv lv lvl vvvvlvll I Ivlvv-

28INS 27046/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39

Katastrální úřad proIJihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Břeclav, ostatní OVM, ID: KATASTRAL00213730 16

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Břeclav (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav, CZ

ID DS: 8e7ieeb Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:23:36

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 13:01 :13

27.05.2016 12:23:36 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:23:36 27.05.201613:01:13

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:56 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

28.05.2016 01 :43KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-v lvvvvl lv v .vv lvl." 'lvu' lvl vlvnvv-vv

28INS 27046/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Boskovice, ostatní OVM, ID: KATASTRAL00213730 14

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Boskovice (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice, CZ

ID DS: tspieap Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:23:37

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 06:46:55

27.05.2016 12:23:37 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:23:37 30.05.2016 06:46:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:56 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:37KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-J 'v-v-v--v-"vvvvvvl v v l .vv lvvvv vv l lvlvvvlvvl

28INS 27046/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39 Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM, ID: KATASTRÁL71185241 4 Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Trutnov (Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj), Horská 822, 54101 Trutnov, CZ

ID DS: saehuy9 Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:23:40

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 05:56:33

27.05.2016 12:23:40 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:23:40 30.05.2016 05:56:33

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:59 Kontrolu provedl:

31.05.2016 00:37

Kudzbelová lvaKONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvvllvlvl vv." lvll vv .-vlvlvvv Ilvvvv

28INS 27046/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Nový Jičín, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 85

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Nový Jičín (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj), Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín, CZ

ID DS: 9u8hwpc

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:23:39

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 12:34:45

27.05.2016 12:23:39

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:34:45 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:58 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

28.05.2016 01:43KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-Ivlvvvll-vvvl lvl lv vvi' v-Ilvlvvvv-vlv

28INS 27046/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39

Katastrálníiúřad pro Pardubický kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Svitavy, ostatní OVM, ID: KATASTRAL 68

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Svitavy (Katastrální úřad pro Pardubický kraj), Lanškrounská 2A/1900, 56802 Svitavy, CZ

ID DS: rzriefx Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:23:36

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 30.05.2016 06:04:42

27.05.2016 12:23:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 06:04:42 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 06:58 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

31.05.2016 00:37KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-Iulnvvvlv-vvlv l l lv 'vv' v. lvvv lllvlvlvvv

28INS 27046/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39

Katastrálníiúřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 71185194, ostatní OVM, ID: KATASTRAL71185194 3

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Chomutov (Katastrální úřad pro Ústecký kraj), 2/797, 43011 Chomutov, CZ ID DS: bvniewr

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:23:35

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 13:53:16

27.05.2016 12:23:35 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:23:35 27.05.201613:53:16

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:54 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

28.05.2016 01:43

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-J'v...-..v. v..

28INS 27046/2015

.lv-vv lv v.

-Iv vv I-vvvlll lv

A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39 Městský soud v Brně, IČ: 00025062, organizace resortu, ID: OSJIMBM

Typ DS: OVM

Městský soud v Brně, Polní 994/39, 63900 Brno, CZ

ID DS: 7y7abii

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:23:39

27.05.2016 12:23:39

27.05.2016 12:24:47

30.05.2016 05:59 28.05.2016 01:43

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 12:23:39

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v v-J 'v-v-v--v-"vvvvvvv u lv .vv-v 'HIV vv.

'vv-v I vvv-

28INS 27046/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39

Úřad práce VČR-krajská pobočka v Brně, IČ: 72496991, obch.náz. kontaktní pracoviště Brno, ostatní OVM, ID: URAD PRAC 92

Typ DS: OVM_REQ

Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České , Křenová 25/111, 60200 Brno, CZ ID DS: syyztwe

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:23:35

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 12:28:40

27.05.2016 12:23:35

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:28:40 EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:59 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

28.05.2016 01:43KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27046/2015 vvnle-vl vlvv ..vv vvv

A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1

Typ DS: PO

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:21:46 27.05.2016 12:21:45

27.05.2016 12:21:45

27.05.2016 12:21:45 03.06.2016 14:46:54

06.06.2016 05:55 04.06.2016 00:10

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 03.06.2016 14:46:54

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-.lvlvlv vv v I-v v Il' vv I vvvvv-v-vlvl v

28INS 27046/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39 SUN DC/AC a.s., IČ: 28383753, právnická, ID: SUN DC/AC28383753 1 Typ DS: PO

SUN DC/AC a.s., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: ftsghjd

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:21:46

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 06.06.2016 07:15:08

27.05.2016 12:21:46

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 07:15:08 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 07.06.2016 05:53 Kontrolu provedl:

07.06.2016 00:03

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v---vllvv .vv l lvl .vv l lv . I vuvnnvl---vvl

28INS 27046/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1 Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:21:44 27.05.2016 12:21:45

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 12:25:04

27.05.2016 12:21:44 27.05.2016 12:21:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:25:04 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:59 Kontrolu provedl:

28.05.2016 01 :42

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-...v

28INS 27046/2015 vllvv 'I'vvvvvlll ..v

A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK

Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:21:46

27.05.2016 12:21:46

27.05.2016 12:21:46 27.05.2016 13:40:40

30.05.2016 05:55 28.05.2016 01:42

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 13:40:40

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v-'vv-vu". l vvlvv lvl v! vv "vv I l 'VI-'vv'

28INS 27046/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:21:42 27.05.2016 12:21:43

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 12:43:11

27.05.2016 12:21:42 27.05.2016 12:21:43

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:43:11 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:57 Kontrolu provedl:

28.05.2016 01:42

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvl

I vv- v I-v. v v-vv-vvl l lvl! vvlvlvvl

28INS 27046/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39 Celní úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM, ID: CELNÍ ÚŘA71214011 40 Typ DS: OVM

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, KoIiště 634/17, 60200 Brno, CZ

ID DS: mhqnzh6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:21:47

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 12:21:47

27.05.2016 12:21:47 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:21:47 27.05.2016 12:37:07

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:59 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

28.05.2016 01:42v.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'vv-v

28INS 27046/2015 vv. I vvvv Iv-v v1-.v Ivvvvv Ivvv l I

A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39 Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: ČSSZ PRAHA

Typ DS: OVM

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: 49kaiq3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

27.05.2016 12:21:48

27.05.2016 12:21:48

27.05.2016 12:22:58

30.05.2016 05:59 28.05.2016 01:42

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 12:21:48

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-Jr._-..v.

'v' lvllvl vvv lvvvl vvv v lvvlv lvlva

28INS 27046/2015 A-63 Usnesení VS, tisková skupina 76541-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 10.06.2016

247-16.docx 2016/04/25 08:48:39 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:23:38 27.05.2016 12:23:37

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 27.05.2016 12:23:37

27.05.2016 12:23:37 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

27.05.2016 12:23:37 27.05.2016 12:33:31

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.05.2016 05:59 Kontrolu provedl:

28.05.2016 01:43

Kudzbelová lvaSpisová značka:281NS 27046/2015 Identifikace dotazuz76541-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 10:12 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:17 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l7 adresátů přístupna DS:17 adresátůAdresát:Celní úřad pro Jihomoravský TYPľostatní OVM ID:CELNÍ ÚŘA71214011 40 kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:mhqnzh6 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Celní úřad pro Jihomoravský kraj IČ: 71214011

Adresa: Koliště 17/634, 60200 Brno, CZ

V

Adresát:RALT COMPANY s.r.o., IC: TYPľprávnicka IDzRALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název Ds firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

Adresát:SUN DC/AC a.s., IČ: 28383753, TYPľprávnicka ID:SÚN DC/AC28383753 1 právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:ftsghjd Stav DS Přístupná

Nazev DS firma: SUN DC/AC a.s. IČ: 28383753

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

Adresát:Administrace insolvencí CITY Typľins. IDzADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

AdresátzMgr. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokat ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:2terx3 Stav DS Přístupná

V

Nazev DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.c. 12796 IČ: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

AdresátzMgr. Rotterová Michaela, TYPľpodnikající IDzROTTEROMICH 9 obch.náz. likvidátor, FO podnikající FO Údaje o schránce: tyszFo_INSSPR ID Ds:cwxycye Stav Ds Přístupná Název DS Michaela Rotterová, firma: Michaela Rotterová-Insolvenční spravce IČ: 71463917

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, CZ nar. 14.12.1979 Adresátzčeská správa sociálního TYPľostatní OVM ID:ČSSZ PRAHATisk CCA Group a.s. Strana 1 z 3 AAM112R

zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM Údaje o schránce: typzovu TD DS:49kaiq3 Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Česká správa sociálního zabezpečení IČ: 00006963 Adresa: Křížová 25/1292, 15000 Praha 5, CZ

AdresátzčR-Krajské státní TYPľorganizace TD:CRKZJIMBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: týp:OVM ID DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně IČ: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

AdresátzFínanční úřad pro Jihomoravský Týpľcetatní OVM ID:FINANČNÍ 72080043 70 kraj, Územní pracoviště Brno-venkov, IČ: 72080043, obch.náz. Územní pracoviště Brno-venkov, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ OVM_REQ ID DS:k6mn6mi Stav Ds Přístupná Název DS firma: Územní pracoviště Brno-venkov (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj) IČ: 72080043

Adresa: Příkop 8/834, 60200 Brno, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL00213730 16 Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Břeclav, ostatní OVM Údaje o schránce: týp:0VM_REQ TD DS:8e7ieeb Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Břeclav (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj) TČ: 00213730

Adresa: Sadý 28.října 720/16, 69002 Břeclav, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL00213730 14 Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Boskovice, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM REQ ID DS:tspieap Stav Ds Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Boskovice (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj) TČ: 00213730

Adresa: Hybešova 1007/5, 68011 Boskovice, CZ

Adresát:Katastrální úřad pro Typľostatní OVM lDzKATASTRÁL71185241 4 Královéhradecký kraj, IČ: 71185241, ostatní OVM Údaje O schránce: typ OVM REQ 1D DS:saehuy9 Stav Ds Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Trutnov (Katastrální úřad pro Královehradecký kraj) TČ: 71185241

Adresa: Horská 822, 54101 Trutnov, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM ID:KATASTRÁL 85 Moravskoslezský kraj, obch.náz. Katastrální pracoviště Nový Jičín, ostatní OVM Údaje o schránce: týp:0VM_REQ ID DS:9u8hwpc Stav DS Přístupná

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 3 AAM112R

Název DS firma: Katastrální pracoviště Nový Jičín (Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj)

IČ: 00849871

Adresa: Slovanská 232/5, 74101 Nový Jičín, CZ

Adresát: Katastrální úřad pro Pardubický 'ľYPľostatIú_
Název DS firma: Katastrální pracoviště Svitavy (Katastrální úřad pro Pardubický kraj)

IČ: 00213721

Adresa: Lanškrounská 1900/2A, 56802 Svitavy, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro Ústecký TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL71185194 3 kraj se sídlem v Ústí nad Labem, IČ: 71185194, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM REQ 1D DSzbvniewr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Katastrální pracoviště Chomutov (Katastrální úřad pro Ústecký kraj) TČ: 71185194

Adresa: 797/2, 43011 Chomutov, CZ

AdresátzMĚetský soud v Brně, IČ: TYPľorganizace ID:OSJIMBM 00025062, organizace resortu resortu Údaje o schránce: typ:OVM TD DS:7y7abii Stav DS Přístupná

Název DS firma: Městský soud v Brně TČ: 00025062

Adresa: Polní 39/994, 63900 Brno, CZ

Adresátn'Úřad práce ČR-krajská pobočka 'ľKPľostatIú_
Údaje o schránce: typ:0VM_REQ TD Dstyyztwe Stav DS Přístupná Název DS firma: Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce Česke republiky) IČ: 72496991

Adresa: Křenová 111/25, 60200 Brno, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů

z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 3 z 3 AAM112R