28 INS 27038/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-le-'li--v--vv-vv II vlvvlv l lvl

'vv v lv l--Ivlvlvvvl

28INS 27038/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 87478-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.06.2016

3VSOL 242-2016.doc 2016/04/27 10:25:09

Finanční pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno l, IČ: 72080043, ostatní OVM, ID: FINANCNI URA6921

Typ DS: OVM_REQ

Územní pracoviště Brno l. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj), Příkop 819/25, 60200 Brno, CZ ID DS: r4pn6hp

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 11:41 :44 18.05.2016 11:41:44

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 19.05.2016 07:30:06

18.05.2016 11:41:44 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 11:41:44 19.05.2016 07:30:06

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 06:05 Kontrolu provedl:

21.05.2016 00:31

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

-'-le-'li--v-

VI. 'vv' v lvl.. l l I lv vlvv-vvvvv-lvvvlvv

28INS 27038/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 87478-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.06.2016

3VSOL 242-2016.doc 2016/04/27 10:25:09

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Boskovice, ostatní OVM, ID: KATASTRAL00213730 14

Typ DS: OVM_REQ

Katastrální pracoviště Boskovice (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj), Hybešova 5l1007, 68011 Boskovice, CZ

ID DS: tspieap Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 11 :41 :53 18.05.2016 11 :41 :54

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11:56:20

18.05.2016 11:41:54 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 11 :41 :54 18.05.2016 11 :56:20

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:53 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01 :34KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'vv-v

28INS 27038/2015

A-59 Usnesení VS, tisková skupina 87478-4/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.06.2016

3VSOL 242-2016.doc 2016/04/27 10:25:09

Městský soud v Brně,

Typ DS: OVM

Městský soud v Brně,

ID DS: 7y7abii

IČ: 00025062, organizace resortu, ID: OSJIMBM

Polní 994/39, 63900 Brno, CZ

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 11:43:27 18.05.2016 11 :43:27

18.05.2016 11 :43:27

18.05.2016 11 :43:27 18.05.2016 11 :43:31

19.05.2016 05:54 19.05.2016 01:34

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11 :43:27

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vvlvlvvlv--l lvl v." vlvvv "vvvv .v I-v lv

28INS 27038/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 87478-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.06.2016

3VSOL 242-2016.doc 2016/04/27 10:25:09

Úřad práce VČR-krajská pobočka v Brně, IČ: 72496991, obch.náz. kontaktní pracoviště Brno, ostatní OVM, ID: URAD PRAC 92

Typ DS: OVM_REQ

Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce České , Křenová 25/111, 60200 Brno, CZ ID DS: syyztwe

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno Doručeno Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 11:43:29 18.05.2016 11 :43:29

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11:44:15

18.05.2016 11:43:29 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 11 :43:29 18.05.2016 11 :44:15

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:54 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

19.05.2016 01:34KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU i v-J 'v-v-i--v- vvvvvvv vv. I lvlvv vv l l I

Ivvlvvl vv .v

28INS 27038/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 87478-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.06.2016

3VSOL 242-2016.doc 2016/04/27 10:25:09 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1 Typ DS: PO

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.2016 11:41:44 18.05.2016 11:41:45

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 23.05.2016 15:46:41

18.05.2016 11:41:44 18.05.2016 11:41:45

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 15:46:41 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 05:52 Kontrolu provedl:

24.05.2016 00:12

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--l'vllvul vvv-l Iv-vv . vuvlvvlvl Ivvvlv

28INS 27038/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 87478-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.06.2016

3VSOL 242-2016.doc 2016/04/27 10:25:09 Rimouski Invest s.r.o., IČ: 24291196, právnická, ID: RIMOUSKI 24291196 1 Typ DS: PO

Rimouski Invest s.r.o., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: qajckvw

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.2016 11:43:28

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 23.05.2016 10:38:50

18.05.2016 11 :43:27 18.05.2016 11 :43:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 10:38:50 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 24.05.2016 06:00 Kontrolu provedl:

24.05.2016 00:12

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v- -v

28INS 27038/2015 vv v v l Il' II" vlvvv Ivvlvvv lv

A-59 Usnesení VS, tisková skupina 87478-4/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.06.2016

3VSOL 242-2016.doc 2016/04/27 10:25:09 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 11 :41 :46 18.05.2016 11:41:46

18.05.2016 11:41:46

18.05.2016 11:41:46 18.05.2016 11 :48:09

19.05.2016 05:53 19.05.2016 01:34

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11:48:09

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvvlvlv

28INS 27038/2015 vv lvlvvl l l II "vv I vlvvl vvi-vv. v. l-

A-59 Usnesení VS, tisková skupina 87478-4/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.06.2016

3VSOL 242-2016.doc 2016/04/27 10:25:09

Mgr. Somol Karel, IČ:

Typ DS: PFO_ADVOK

72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ

ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 11 :43:27 18.05.2016 11 :43:28

18.05.2016 11 :43:27 18.05.2016 11 :43:28

18.05.201613:02:17

19.05.2016 05:48 19.05.2016 01:34

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 13:02:17

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27038/2015 vllvvvvl 'VU-VI .IU-UI 'vvl

A-59 Usnesení VS, tisková skupina 87478-4/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.06.2016

3VSOL 242-2016.doc 2016/04/27 10:25:09 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 11 :43:30

18.05.2016 11 :43:30

18.05.2016 11 :43:30 18.05.2016 11 :57:14

19.05.2016 05:53 19.05.2016 01:34

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11 :57:14

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

"-J'v-'li--v--l

28INS 27038/2015

Ilvvvlvv vvvv lvvv 'vv'

A-59 Usnesení VS, tisková skupina 87478-4/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.06.2016

3VSOL 242-2016.doc 2016/04/27 10:25:09 Celní úřad pro Jihomoravský kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM, ID: CELNÍ ÚŘA71214011 40

Typ DS: OVM

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, KoIiště 634/17, 60200 Brno, CZ

ID DS: mhqnzh6

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 11 :41 :52 18.05.2016 11 :41 :53

18.05.2016 11 :41 :52 18.05.2016 11 :41 :53

18.05.2016 12:04:36

19.05.2016 05:54 19.05.2016 01:34

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11:41:53

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27038/2015

A-59 Usnesení VS, tisková skupina 87478-4/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 09.06.2016

3VSOL 242-2016.doc 2016/04/27 10:25:09 Česká správa sociálního zabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM, ID: ČSSZ PRAHA

Typ DS: OVM

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: 49kaiq3

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

18.05.2016 11 :43:27 18.05.2016 11 :43:28

18.05.2016 11 :43:28

18.05.2016 11 :43:28 18.05.2016 11:45:46

19.05.2016 05:54 19.05.2016 01:34

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11:43:28

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomocí systémového certifikátu ve smyslu §29 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvuvlvll "v lv l

.vv "ÚIV-v v-Iluvvnvvvv

28INS 27038/2015 A-59 Usnesení VS, tisková skupina 87478-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 09.06.2016

3VSOL 242-2016.doc 2016/04/27 10:25:09 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18l3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 18.05.2016 11:41 :51

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 18.05.2016 11 :41 :51

18.05.2016 11:41:51 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 11 :41 :51 18.05.2016 11 :43:09

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 19.05.2016 05:54 Kontrolu provedl:

19.05.2016 01:34

Kudzbelová lvaSpisová značkaz28INS 27038/2015 Identifikace dotazuz87478-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:18.05.2016 09:36 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:12 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:12 adresátů přístupná DS:12 adresátůAdresát:Celní úřad pro Jihomoravský TYPľostatní OVM ID:CELNÍ ÚŘA71214011 40 kraj, IČ: 71214011, ostatní OVM Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:mhqnzh6 Stav DS Přístupná

Název DS firma: Celní úřad pro Jihomoravský kraj 1Č: 71214011

Adresa: Koliště 17/634, 60200 Brno, CZ

V

Adresát:RALT COMPANY s.r.o., IC: TYPľprávnická IDzRALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název Ds firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

V

AdresátzRimouski Invest s.r.o., IC: TYpľprávnická IDzRIMOUSKI 24291196 1 24291196, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:qajckvw Stav DS Přístupná

Název DS firma: Rimouski Invest s.r.o. 1Č: 24291196

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

Adresát:Administrace insolvencí CITY Typľins. IDzADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typzpo ID DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. 1Č: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

AdresátzMgr. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:2terx3 Stav DS Přístupná

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.Č. 12796 1Č: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

AdresátzMgr. Rotterová Michaela, TYPľpodnikající IDzROTTEROMICH 9 obch.náz. likvidátor, FO podnikající FO Údaje o schránce: typ PFO_INSSPR ID DS:cwxycye Stav Ds Přístupná Název DS Michaela Rotterová, firma: Michaela Rotterová-Insolvenční spravce 1Č: 71463917

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, CZ nar. 14.12.1979 Adresátzčeská správa sociálního TYPľostatní OVM ID:ČSSZ PRAHATisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112Rzabezpečení, IČ: 00006963, ostatní OVM Údaje o schránce: typzovu ID DS:49kaiq3 Stav Ds Přístupná

Název DS firma: Česká správa sociálního zabezpečení IČ: 00006963 Adresa: Křížová 25/1292, 15000 Praha 5, CZ

AdresátzčR-Krajské státní TYPľorganizace ID:CRKZJIMBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: týp:OVM ID DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně 1Č: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

AdresátzFínanční úřad pro Jihomoravský Týpľcstatní OVM ID:FINANČNÍ ÚŘA6921 _ kraj, Územní pracoviště Brno I, IČ: 72080043, ostatní OVM

Údaje o schránce: typ OVM_REQ ID DS:r4pn6hp Stav Ds Přístupná Název DS firma: Územní pracoviště Brno I. (Finanční úřad pro Jihomoravský kraj) IČ: 72080043

Adresa: Příkop 25/819, 60200 Brno, CZ

AdresátzKatastrální úřad pro TYPľostatní OVM IDzKATASTRÁL00213730 14 Jihomoravský kraj, IČ: 00213730, obch.náz. Katastrální pracoviště Boskovice, ostatní OVM Údaje O SChráDCe: typ=OVM_REQ ID DS:tspieap Stav DS Přístupná Název DS firma: Katastrální pracoviště Boskovice (Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj) 1Č: 00213730

Adresa: Hybešova 1007/5, 68011 Boskovice, CZ

AdresátzMĚstský soud v Brně, IČ: TYPľorganizace ID:OSJIMBM 00025062, organizace resortu resortu Údaje o schránce: týp:OVM ID DS:7ý7abii Stav DS Přístupná

Název DS firma: Městský soud v Brně 1Č: 00025062 Adresa: Polní 39/994, 63900 Brno, CZ Adresátn'Úřad práce ČR-krajská pobočka 'ľYPľostatIú_
Údaje o schránce: týp:0VM_REQ ID DS:Sýýztwe Stav DS Přístupná Název DS firma: Úřad práce ČR-krajská pobočka v Brně-kontaktní pracoviště Brno (Úřad práce Ceske republiky) 1Č: 72496991

Adresa: Křenová 111/25, 60200 Brno, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátůz toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 2 AAM112R