28 INS 27029/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27029/2015

'vv' v vv I Ivvv --I v Ivvvvvl I-vlv

B-24 Usnesení VS J 20/6, tisková skupina 89038-412016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 20.06.2016

206-16.docx 2016/04/27 13:32:22 Mgr. Jukl anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71463771, ins. správce, ID: JUKL JAN 2 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Jukl-Mgr. anonymizovano Jukl, Přístavní 321/14, 17000 Praha 7, CZ

ID DS: c4ye7di

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

23.05.2016 11:54:08 23.05.2016 11 :54:10

23.05.2016 11:54:06 23.05.2016 11 :54:10

23.05.2016 15:54:54

24.05.2016 05:51 24.05.2016 01 :36

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 23.05.2016 15:54:54

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v--v Ivvvvlv vvvv lvvv v vv vluvvvv lvl...

28INS 27029/2015 B-24 Usnesení VS J 20/6, tisková skupina 89038-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 20.06.2016

206-16.docx 2016/04/27 13:32:22 Zaorálek anonymizovano , anonymizovano , fyzická, ID: ZAORÁLEVÍT 180568 1 Typ DS: F0

anonymizovano Zaorálek, anonymizovano 1344/59, 17000 Praha 7, CZ

ID DS: s4u8yp6

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 11:54:16

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 25.05.2016 08:43:31

23.05.2016 11 :54:16

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

25.05.2016 08:43:31 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 26.05.2016 06:03 Kontrolu provedl:

26.05.2016 00:18

Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

I v--v lv I v I-v l vv-v Ivvvlv lvvvvllvv

28INS 27029/2015 B-24 Usnesení VS J 20/6, tisková skupina 89038-4/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 20.06.2016

206-16.docx 2016/04/27 13:32:22 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

NezasIáno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 23.05.2016 11:54:10 23.05.2016 11:54:12

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 23.05.2016 11 :54:12

23.05.2016 11:54:09 23.05.2016 11 :54:12

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

23.05.2016 12:03:42 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

24.05.2016 05:59 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

24.05.2016 01:36Spisová značka:281NS 27029/2015 Identifikace dotazuz89038-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:23.05.2016 09:43 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzčR-Krajské státní TYPľorganizace ID:CRKZJ1MBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: typzoVM ID DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství V Brně IČ: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

Adresátszr. Jukl anonymizovano , anonymizovano , Typ ins. IDzJUKL JAN 2 IČ: 71463771, ins. správce SpľáVce Údaje O SChráDCGi typiPFO_1NSSPR 1D DS:C4ye7di Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Jukl, firma: Mgr. anonymizovano Jukl IČ: 71463771 Adresa: Přístavní 14/321, 17000 Praha 7, CZ anonymizovano

Adresát:Zaorálek anonymizovano , anonymizovano , Typľfyzioká 1D ZAORÁLEVÍT 180568 1 fyzická Údaje o schránce: tyszo 1D DS:s4u8yp6 Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Zaorálek IČ: Adresa: anonymizovano 59/1344, 17000 Praha 7, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů

z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R