28 INS 27009/2015mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27009/2015

A-102 Usnesení VS, tisková skupina 51709-712016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 06.12.2016

1 VSOL 499-2016.doc 2016/06/23 09:42:52 DRYETREN TRADE s.r.o., IČ: 29312451, právnická, ID: DRYETREN 29312451 1

Typ DS: P0

DRYETREN TRADE s.r.o., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: jz7a363

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.07.2016 18:51 :11 20.07.2016 18:51 :12

20.07.2016 18:51 :11 20.07.2016 18:51 :12

22.07.2016 07:08:28

25.07.2016 06:06 23.07.2016 00:28

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 22.07.2016 07:08:28

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27009/2015 vvv I-vvv 'vv' lvvvl vvvllv l 'lv lv I l lvvlv

A-102 Usnesení VS, tisková skupina 51709-712016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 06.12.2016

1 VSOL 499-2016.doc 2016/06/23 09:42:52 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právnická, ID: RALT COMP02138816 1

Typ DS: P0

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 Dobřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.07.2016 18:51 :12

20.07.2016 18:51 :12

20.07.2016 18:51 :12 22.07.2016 09:13:38

25.07.2016 06:05 23.07.2016 00:28

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 22.07.2016 09:13:38

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-'IU-vv

28INS 27009/2015 vvlv Ilvv Ivv-vv lv vvuvlvvuv I

A-102 Usnesení VS, tisková skupina 51709-712016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 06.12.2016

1 VSOL 499-2016.doc 2016/06/23 09:42:52 Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, ins. správce, ID: ADMINIS 1

Typ DS: PO

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., Hvězdova 1716/2b, 14000 Praha 4, CZ

ID DS: fzpscyr

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.07.2016 18:51 :11

20.07.2016 18:51 :11

20.07.2016 18:51 :11 20.07.201618:52:16

21.07.2016 05:55 21.07.2016 02:34

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 20.07.2016 18:52:16

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vlvvlulv 'IU-v .vv vvi-v v. lvvuvvvvvvlv

28INS 27009/2015 A-102 Usnesení VS, tisková skupina 51709-7/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.12.2016

1 VSOL 499-2016.doc 2016/06/23 09:42:52 Mgr. Somol Karel, IČ: 72015586, obch.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Karel Somol-Mgr. Karel Somol, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.07.2016 18:51:20

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 21.07.2016 09:23:04

20.07.2016 18:51:20

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

21.07.2016 09:23:04 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 25.07.2016 06:08 Kontrolu provedl:

22.07.2016 00:56

Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvvvv

28INS 27009/2015 vv! vlvvv l I v vv lvl-vvvvvv-v-vlv

A-102 Usnesení VS, tisková skupina 51709-7/2016

JEDNÁNÍ

Lhůta: 06.12.2016

1 VSOL 499-2016.doc 2016/06/23 09:42:52 Mgr. Rotterová Michaela, obch.náz. likvidátor, podnikající FO, ID: ROTTEROMICH 9 Typ DS: PFO_INSSPR

Michaela Rotterová-Mgr. Michaela Rotterová, Údolní 65, Brno, 602 00

ID DS: cwxycye

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

20.07.2016 18:51 :17

20.07.2016 18:51 :16 20.07.2016 18:51 :17

21.07.2016 08:31 :10

25.07.2016 06:08 22.07.2016 00:56

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 21.07.2016 08:31:10

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvav.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--IvI- vvl lvlvv lvvlv vvll vvvvlvl v-

28INS 27009/2015 A-102 Usnesení VS, tisková skupina 51709-7/2016 JEDNÁNÍ Lhůta: 06.12.2016

1 VSOL 499-2016.doc 2016/06/23 09:42:52 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18l3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 20.07.201618:51:15 20.07.201618:51:16

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 20.07.2016 18:51 :16

20.07.2016 18:51 :15 20.07.201618:51:16

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

20.07.2016 18:54:16 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 21.07.2016 05:55 Kontrolu provedl:

21.07.2016 02:34

Kudzbelová lvaSpisová značkaz281NS 27009/2015 Identifikace dotazu:51709-7/2016

Datum a čas provedení kontroly:20.07.2016 16:47 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:6 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:6 adresátů přístupná DS:6 adresátůAdresátzDRYETREN TRADE s.r.o., IČ: TYpľprávnická IDzDRYETREN 29312451 1 29312451, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:jz7a363 Stav DS Přístupná

Název DS firma: DRYETREN TRADE s.r.o. 1Č: 29312451

Adresa: Mečová 8/358, 60200 Brno, CZ

Adresát:RALT COMPANY s.r.o., IČ: TYPľprávnická IDzRALT COMP02138816 1 02138816, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:9gt2i24 Stav DS Přístupná

Název Ds firma: RALT COMPANY s.r.o. IČ: 02138816

Adresa: Lipová /181, 25101 Dobřejovice, CZ

AdresátzčR-Krajské státní Typľorganizace TD:CRKZJTMBM zastupitelství v Brně, IČ: resortu 00026069, organizace resortu Údaje o schránce: typ:0VM ID DS:feaabdn Stav DS Přístupná

Název DS firma: Krajské státní zastupitelství V Brně TČ: 00026069

Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

Adresát:Administrace insolvencí CITY Typľins. IDzADMINIS 1 TOWER, v.o.s., IČ: 29414873, správce ins. správce Údaje o schránce: typ:PO ID DS:fzpscyr Stav DS Přístupná

Název DS firma: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. 1Č: 29414873 Adresa: Hvězdova 2b/1716, 14000 Praha 4, CZ

Adresátzer. Somol Karel, IČ: 72015586, TYPľadvokát ID:SOMOL KARE 1 obch.náz. advokát, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2trij3 Stav Ds Přístupná

Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.Č. 12796 1Č: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ nar. 06.11.1980

AdresátzMgr. Rotterová Michaela, TYPľpodnikající IDzROTTEROMICH 9 obch.náz. likvidátor, FO podnikající FO Údaje o schránce: tyszFo_1NSSPR ID Ds:cwxycye Stav Ds Přístupná Název DS Michaela Rotterová, firma: Michaela Rotterová-Insolvenční spravce 1Č: 71463917

Adresa: Údolní /65, 60200 Brno, cznar. 14.12.1979Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 2 AAM112R

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů z toho DS nenalezena proz0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 2 z 2 AAM112R