28 INS 27004/2015
Referát KSBR 28 INS 27 004/2015-B-19 l. ZSINS 27004-2015-doslání rozhodnutí obecne'mu zmocněnci-složka 28 INS na serveru L: následující usnesení dodatečně: doručit do datové schránky (DS) obecného zmocněnce dlužmka, nema-li adresat DS pak obálka I bude-li poštou uvedeno, že adresat nema schránku-písemnost zveřejnit V Ins. rej. a nahoru uve'st: "DLUŽNÍK-DORUČENÍ DLE § 80 ZÁK. Č. 182/2006 Sb." dok. A-63 (zastavení odvolacího řízení Crius Capital) dok. B-l9 (rozhodnutí odvolacmo soudu) dok. A-21 (jmenování prozatímmho VV)

referát i doručenky přitáhnout k příslušným usnesením

2. Kalendář: Doručení, předložit s rozhodnutím VS o odvoláních

Brno dne 30. 6. 2016

Mgr. anonymizovano Komarkova, asistentka soudce mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27004/2015 vv lv lv lvlvv lv lv v! vulvuvllv-v

2 VSOL 211/2016-B-19 usnesení VS Olomouc, tisková skupina 17381-3/2016

SO

Lhůta: 15.04.2016

2 VSOL 211-2016.doc 2016/03/07 10:30:51 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL

Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

07.03.2016 12:46:09

07.03.2016 12:46:09

07.03.2016 12:46:09 07.03.2016 12:49:35

15.03.2016 11:02 08.03.2016 01 :38

VS05 07.03.2016 12:46:09

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: VS43

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27004/2015 vv lv lv lvlvv lv lv v! vulvuvllv-v

2 VSOL 211/2016-B-19 usnesení VS Olomouc, tisková skupina 17381-3/2016

SO

Lhůta: 15.04.2016

2 VSOL 211-2016.doc 2016/03/07 10:30:51 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, IČ: 64124584, organizace resortu, ID: VZSENOL

Typ DS: OVM

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, 17. listopadu 909/44, 77900 Olomouc, CZ

ID DS: ryhaa8a

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

07.03.2016 12:46:09

07.03.2016 12:46:09

07.03.2016 12:46:09 07.03.2016 12:49:35

15.03.2016 11 :02 08.03.2016 01:38

V805 07.03.2016 12:46:09

Zprávu vypravil:

Doručeno:

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: VS43Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno dO DS: DOdánO dO DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J 'v-v-v--v--I I lv l l-vv-lvl v WV-v vvvvvlvvlvlvvv

28INS 27004/2015 B-19 Usnesení VS, tisková skupina 88922-3/2016 KANCELÁŘ Lhůta: 05.04.2016

2 VSOL 211-2016.dOC 2016/03/07 10:30:51 APATIT a.s., IČ: 28474228, právniCká, ID: APATIT A.28474228 1 Typ DS: PO

APATIT a.s., Mečová 358/8, 60200 Brno, CZ

ID DS: 5p8cusy

DO vlastníCh rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 31.03.201612:06:17 31.03.201612:06:18

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 08.04.2016 07:19:36

31.03.201612:06:17 31.03.201612:06:18

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána dO datové sChránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné mOCi vystupující v postavení orgánu veřejné mOCi, byla datová zpráva tímtO okamžikem doručena.

08.04.2016 07:19:36 EV11: Přihlásila se Oprávněná osoba ve smyslu §8, Odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikCí nebO doručení dOdáním dO sChránky orgánu veřejné mOCi není dotčeno.

11.04.2016 07:46 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

09.04.2016 00:07Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

-vvl v . I "v lvl l I-v vvvvl v! 'vvlvvvvvvv

28INS 27004/2015 B-19 Usnesení VS, tisková skupina 88922-3/2016 ZAPISOVAT. Lhůta: 31.03.2016

2 VSOL 211-2016.dOC 2016/03/07 10:30:51 RALT COMPANY s.r.o., IČ: 02138816, právniCká, ID: RALT COMP02138816 1 Typ DS: PO

RALT COMPANY s.r.o., Lipová 181, 25101 DObřejovice, CZ

ID DS: 9gt2i24

Do vlastníCh rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 31.03.201612:06:18 31.03.201612:06:19

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 01.04.2016 16:18:27

31.03.201612:06:18 31.03.201612:06:19

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové sChránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.04.2016 16:18:27 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikCí nebo doručení dodáním do sChránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

04.04.2016 05:44 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

02.04.2016 00:27

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

28INS 27004/2015

Ivv vv l-vvlvvvvuvlvl-I I

B-19 Usnesení VS, tisková skupina 88922-3/2016

ZAPISOVAT.

Lhůta: 31.03.2016

2 VSOL 211-2016.dOC 2016/03/07 10:30:51 Mgr. Jukl anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71463771, ins. správce, ID: JUKL JAN 2 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Jukl-Mgr. anonymizovano Jukl, Přístavní 321/14, 17000 Praha 7, CZ

ID DS: C4ye7di

Do vlastníCh rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

31.03.201612:06:09

31.03.201612:06:09

31.03.201612:06:09 31.03.201616:10:16

01.04.2016 05:44 01.04.2016 01 :31

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 31.03.2016 16:10:16

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové sChránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikCí nebo doručení dodáním do sChránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Kontrolu provedl: Kudzbelová lvaSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-lvl-vlvvl

"v UI Il. v-lvvl-vvvl v

28INS 27004/2015 B-19 Usnesení VS, tisková skupina 88922-3/2016 ZAPISOVAT. Lhůta: 31.03.2016

2 VSOL 211-2016.dOC 2016/03/07 10:30:51 Mgr. SomoI Karel, IČ: 72015586, obCh.náz. advokát, advokát, ID: SOMOL KARE 1

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 2

Karel SomoI-Mgr. Karel SomoI, advokát, Karlovo náměstí 671/24, 11000 Praha 1, CZ ID DS: 2trwjx3

Do vlastníCh rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 31.03.201612:06:14

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 31.03.2016 15:14:56

31.03.201612:06:14

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové sChránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

31.03.2016 15:14:56 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikCí nebo doručení dodáním do sChránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

01.04.2016 05:44 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

01.04.2016 01:31

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-va-Ivlvl vu . Ivlvv vllvv vlvvlvlvvvv-vlv

28INS 27004/2015 B-19 Usnesení VS, tisková skupina 88922-3/2016 ZAPISOVAT. Lhůta: 31.03.2016

2 VSOL 211-2016.dOC 2016/03/07 10:30:51 ČR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu, ID: CRKZJIMBM Typ DS: OVM

Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, 60200 Brno, CZ

ID DS: feaabdn

Nezasláno do vlastníCh rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 31.03.201612:06:19 31.03.2016 12:06:20

Zprávu vypravil: Ivana Zajíčková DiS.

Doručeno: 31.03.2016 12:06:20

31.03.201612:06:19 31.03.2016 12:06:20

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové sChránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

31.03.2016 12:07:32 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikCí nebo doručení dodáním do sChránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

01.04.2016 05:44 Kontrolu provedl: Kudzbelová lva

01.04.2016 01:31Spisová značka:281NS 27004/2015 Identifikace dotazuzl7381-3/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.03.2016 10:38 Kontrolu provedl : V805

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána prO:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátn'Vrchní státní zastupitelství v 'Týpľorganizatra ID:VZSENOL

Olomouci, IČ: 64124584, resortu organizace resortu Údaje o schránce: typ:OVM ID DS:ryhaa8a Stav DS Přístupná Název DS firma: Vrchní státní zastupitelství V Olomouci IČ: 64124584Adresa: 17. listopadu 44/909, 77900 Olomouc, CZ

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS prO:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R

Spisová značka:281NS 27004/2015 Identifikace dotazuz88922-3/2016

Datum a čas provedení kontroly:3l.03.2016 10:03

Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána prO:5 adresátů

přístupná DS:5 adresátů ověřována pouze přístupnost DS:5 adresátůAdresátx.APATIT a.s., IČ: 28474228, právnická Údaje o schránce: typzpo Adresát:RALT COMPANY s.r.O., IČ: 02138816, právnická Údaje o schránce: typzpo

Název DS firma:

Údaje o schránce: typzpF0_INSSPR

Název DS anonymizovano Juk1, firma: Mgr.

IČ: 71463771

Adresa: Přístavní 14/321, anonymizovano

AdresátzčR-Krajské státní zastupitelství v Brně, IČ: 00026069, organizace resortu

nar. 06.11.1980

17000 Praha 7,

TYPľprávnická

ID DS:5p8cusy

TYPľprávnická

ID DS:9gt2i24

RALT COMPANY s.r.o.

IČ: 02138816 Adresa: Lipová /181, 25101 DObřejovice, CZ Adresátzer. Jukl anonymizovano , anonymizovano , Typľins. IČ: 71463771, ins. správce Správce

ID DS:c4ye7di

anonymizovano Jukl

CZ

TYPľorganizace resortu

IDzAPATIT A.28474228

Stav DS IDzRALT

Stav DS

IDzJUKL

Stav DS

Přístupná

COMP02138816

Přístupná

JAN

Přístupná

1D:CRKZJ1MBM

Údaje o schránce: typ:OVM 1D DS:feaabdn stav DS Název DS firma: Krajské státní zastupitelství v Brně IČ: 00026069 Adresa: Mozartova 3/18, 60200 Brno, CZ

Adresátzer. Somol Karel, IČ: 72015586, TYpľadvokát ID:SOMOL Obch.náz. advokát, advokát

Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK 1D DS:2trwjx3 Stav DS Název DS Karel Somol, firma: Mgr. Karel Somol, advokát, ev.Č. IČ: 72015586 Adresa: Karlovo náměstí 24/671, 11000 Praha, CZ

Přístupná

KARE

Přístupná 12796

1

1nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS prO:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 Z 1

AAM112R