28 ICm 3284/2012
Číslo jednací: 28 ICm 3284/2012-179 KSBR 28 INS 13461/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Silvií Štěpánovou, jako soudkyní pověřenou dle rozvrhu práce zastupováním soudce soudního oddělení 28 ICm Mgr. Jana Kozáka v právní věci

žalobce: TALEMON s.r.o., IČ: 289 74 557, se sídlem Strojírenská 47/18, Zličín, 155 21 Praha 5 zastoupen Mgr. Jiřím Urbanem, advokátem se sídlem Fučíkova 154, 664 61 Holasice

proti

žalovanému JUDr. Andrea Malásková, Hornická 901, Tišnov, insolvenční správce dlužníka ALU CZ a.s. v likvidaci, IČ: 270 88 600, se sídlem Rosická 343, Tetčice, zastoupen Mgr. Miroslavem Lahodou, advokátem se sídlem Komenského 124, 666 01 Tišnov

o pravost, výši a pořadí přihlášené pohledávky

takto: I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 1 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 765 877,03 Kč po právu jako pohledávka nezajištěná. isir.justi ce.cz

Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 1 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 74 993,62 Kč po právu, se zamítá.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 2 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 866 047 Kč po právu jako pohledávka nezajištěná. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 2 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 84 659,76 Kč po právu, se zamítá.

III. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 3 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 220 000 Kč po právu jako pohledávka nezajištěná. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 3 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 21 022,23 Kč po právu, se zamítá.

IV. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 4 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 180 000 Kč po právu jako pohledávka nezajištěná. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 4 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 17 081,64 Kč po právu, se zamítá.

V. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 5 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 1 928 586,43 Kč po právu jako pohledávka nezajištěná. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 5 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 183 019,15 Kč po právu, se zamítá.

VI. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 6 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 200 000 Kč po právu jako pohledávka nezajištěná. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 6 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 18 946,73 Kč po právu, se zamítá.

VII. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 7 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 200 000 Kč po právu jako pohledávka nezajištěná. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 7 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 18 913,85 Kč po právu, se zamítá.

VIII. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 8 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 673 256,21 Kč po právu jako pohledávka nezajištěná. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 8 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 63 116,01 Kč po právu, se zamítá.

IX. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 9 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 927 468,34 Kč po právu jako pohledávka nezajištěná. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 9 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 85 569,24 Kč po právu, se zamítá.

X. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 10 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 978 814,12 Kč po právu jako pohledávka nezajištěná. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 10 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 90 634,96 Kč po právu, se zamítá.

XI. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 11 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 365 802 Kč po právu jako pohledávka nezajištěná. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 11 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 32 847,30 Kč po právu, se zamítá.

XII. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 12 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 200 000 Kč po právu jako pohledávka nezajištěná. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 12 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 17 959,06 Kč po právu, se zamítá.

XIII. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 13 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 200 000 Kč po právu jako pohledávka nezajištěná. Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 13 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 17 926,19 Kč po právu, se zamítá.

XIV. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 14 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 239 097,91 Kč po právu jako pohledávka nezajištěná.

Žaloba na určení, že pohledávka žalobce přihlášená jako dílčí pohledávka č. 14 přihlášky pohledávky č. 35 do insolvenčního řízení KSBR 28 INS 13461/2011 je ve výši 50 140,14 Kč po právu, se zamítá.

XV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobou ze dne 7. 11. 2012, doručenou soudu dne 8. 11. 2012, se žalobce domáhal určení, že má pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného na dlužníkem ve výši uplatněné přihláškou pohledávky.

Žalobce v žalobě uvedl, že dne 2. 3. 2012 podal ke Krajskému soudu v Brně přihlášku pohledávky v celkové výši 8 721 778,92 Kč včetně příslušenství vůči úpadci. Dne 9. 10. 2012 žalovaná popřela na přezkumném jednání pohledávku žalobce co do pravosti a výše neboť žalobce nedoložil právní důvod vzniku pohledávky, když i přes výzvu insolvenčního správce nebylo doložen čerpání úvěru.

Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 10. 12. 2015 uvedl, že na svém popření přihlášených pohledávek stále trvá, neboť žalobce přiložil ke své žalobě víceméně pouze doklady, které byly přiloženy již k přihlášce pohledávky a které neprokazují oprávněnost nároku žalobce. Čerpání úvěru se žalobce snaží prokázat výpisy z kontokorentního účtu vedeného u peněžního ústavu Česká spořitelna, a.s.. Jedná se pouze o kopie části výpisů, když z těchto není zřejmé, kdo je vlastníkem tohoto účtu.

Žalobce ve své replice ze dne 6. 4. 2016 uvedl, že dílčí pohledávky č. 3., 4., 6., 7., 13. a 14. vznikly z titulu úvěrů poskytnutých dlužníku obchodní korporací Alkovna Incest CZ a.s. v hotovosti, nikoliv prostřednictvím bezhotovostního bankovního styku, což prokazují výdajové pokladní doklady. Dílčí pohledávky č. 1., 2., 5., 8., 9., 10., 11. a 12. vznikly z titulu úvěru poskytnutých dlužníkovi obchodní korporací Alkovna Incest CZ a.s. prostřednictvím bezhotovostního bankovního styku. Na první straně předložených výpisů z účtu je v záhlaví uvedeno, že vlastníkem účtu je obchodní korporací Alkovna Incest CZ a.s. a veškeré další strany pak v záhlaví obsahují minimálně číslo účtu. Obchodní korporací Alkovna Incest CZ a.s. převedla všechny dílčí pohledávky č. 1 až č. 14 na společnost PAPARRASOLLA s.r.o. a tato společnost tyto pohledávky dne 31. 1. 2011 převedla na žalobce.

Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 23. 11. 2016 uvedl, že smlouvy o úvěru byly uzavírány jednak likvidátorem dlužníka a jednak členem představenstva, a to v rozmezí od 22. 10. 2010 do 3. 12. 2010, kdy byl dlužník v likvidaci a byl jmenován likvidátor dlužníka. Předseda představenstva tak nebyl oprávněn smlouvy o úvěru uzavřít. Likvidátor pak při uzavírání smluv o úvěru překročil svá zákonná oprávnění, neboť se nejednalo o úkony, které směřovaly k likvidaci společnosti.

Za účelem projednání žaloby soud nařídil první jednání, které se konalo dne 5. 4. 2017. Soud provedl pouze listinné důkazy.

Po tomto jednání žalobce doplnil svá tvrzení přípisem ze dne 4. 5. 2017, kde uvedl, že pokud by byly smlouvy o úvěru neplatné, získal by dlužník plněním z těchto neplatných právních úkonů ze strany Alkovna Incest CZ a.s. majetkový prospěch, přičemž toto bezdůvodné obohacení činí na jistině celkem částku 7 944 949,04 Kč. Žalobce netvrdí, že dlužník při zavírání smluv o úvěru nejednal v dobré víře. K uzavření smluv o úvěru k pohledávkám č. 1., 2., 5., 8. a 10. udělil likvidátor členu představenstva panu Pavlu Vackovi písemné zmocnění, které pana Vacka k uzavření smluv o úvěru opravňovalo. Smlouvy o úvěru, které uzavřel likvidátor, pak byly uzavírány v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, dokončení zakázek dle smluv o dílo, sjednaných před vstupem dlužníka do likvidace. Dlužník po vstupu do likvidace neuzavřel žádnou novou zakázku, což musí být žalovanému z účetnictví dlužníka známo.

Žalovaný ve své replice k vyjádření žalobce ze dne 20. 11. 2017 uvedl, čerpání u smluv o úvěru, kde měly být prostředky čerpány bezhotovostně, žalobce doložil výpisy z účtu, že celková částka čerpaného úvěru byla rozložena na platby v různé výši, které byly zaslány na jednotlivé účty. Nejedná se však o účty dlužníka. Z tvrzení žalobce však dle žalovaného nelze dovodit příčinnou souvislost mezi uhrazenými částkami a vznikem bezdůvodného obohacení na straně dlužníka, když není zřejmé, jakým způsobem se měl dlužník v těchto případech obohatit, neboť předmětné částky nebyly připsány na účet dlužníka, ale na účty jiných třetích osob. K námitce žalovaného, že některé smlouvy o úvěru byly neplatné z důvodu, že jej podepsal předseda představenstva v době, kdy již byla společnosti v likvidaci, a tudíž oprávnění jednat jménem společnosti měl likvidátor dlužníka, žalobce uvedl, resp. spíše by se dalo usoudit, že se snaží konstruovat údajné zmocnění předsedy představenstva, když uvádí, že předseda představenstva měl oprávnění smlouvy podepsat, neboť mu byla likvidátorem udělena plná moc. Z předmětných smluv však tato skutečnost nevyplývá. Ve smlouvě není uvedeno, že ji podepsal pan Pavel Vacek na základě plné moci, resp. v zastoupení likvidátora dlužníka, ale k jeho podpisu je připojen dovětek-člen představenstva. Jako člen představenstva však nebyl oprávněn smlouvy uzavřít. Žalovaný je navíc toho názoru, že nestačí pouze prokázat, že finanční prostředky ze smluv o úvěru byly použity na úhradu závazků, jež dlužníkovi vznikly před vstupem do likvidace, ale bylo by třeba rovněž prokázat, že tyto úkony směřovaly k likvidaci společnosti. Pokud by byly smlouvy o úvěry uzavřeny pouze za účelem úhrady exitujících závazků dlužníka, nelze takové úkony bez dalšího považovat za úkony směřující k likvidaci, pokud by byl jeden závazek dlužníka pouze nahrazen jiným závazkem. Mezi úkoly likvidátora sice patří úhrada závazků společnosti, ovšem k úhradě těchto závazků by neměly sloužit prostředky získané úvěrem. Žalovaný tedy nesouhlasí s tvrzeními žalobce a nedomnívá se, že se jednalo o úkony směřující k likvidaci společnosti. K těmto pochybnostem ho vede také celková částka, která měla být na základě úvěrů poskytnuta, ale také skutečnost, že smlouvy byly uzavřeny ve velmi krátkém časovém sledu, takřka obden, a ve smlouvách byla stanovena krátká splatnost závazků, přičemž již při uzavírání posledních smluv, byly splatné závazky

Za účelem projednání žaloby soud nařídil druhé jednání, které se konalo dne 27. 11. 2017.

Při tomto jednání byl vyslechnut pan Ing. Stanislav Pavel, likvidátor dlužníka, jako účastník a tento po poučení uvedl, že žalobce je jeden z věřitelů dlužníka, on byl najat zřejmě v roce 2010 nebo v roce 2011, aby provedl likvidaci společnosti. V té době společnost fungovala normálně. Jeho úkolem bylo dokončit rozdělané zakázky a právní předchůdce věřitele poskytl k tomu financování. Posléze účastník a pan Vacek vyjednávali s žalobcem o vypořádání pohledávek. K dotazu soudu, z jakého důvodu bylo důležité pro dokončení zakázek uzavřít smlouvy o úvěru a uhradit pohledávky určených třetích osob, účastník odpověděl, že to byl systém, který zde fungoval před jeho příchodem, on jej nezavedl a z jakého důvodu to bylo důležité neví. V roce 2010 společnost sice měla závazky po splatnosti, ale hlavní věřitel Volksbank připravovala restruktuarilizaci závazků a i další velcí věřitelé byli připraveni společnost podpořit a uvažovalo se o skončení likvidace. Vedení společnosti připravilo business plán na další fungování společnosti a předpokládalo se, že z tohoto dalšího fungování společnosti bude závazek z části uhrazen a z části odpuštěn. Nepamatuje si, zda byly sjednávány nové zakázky, on nové nesjednával, ale pan Vacek byl hybnou silou dlužníka a vyžádal si od účastníka plnou moc, kdy mu ji udělil, neví, muselo to být někdy v té době. Nemůže proto vyloučit, že pan Vacek nějakou novou zakázku uzavřel, ale v podstatě se všeobecně shodli s vedením společnosti, že je pro všechny zúčastněné výhodnější rozdělané zakázky dokončit. K dotazu soudu potvrdil, že listina nazvaná plná moc, kterou mě udělit panu Vackovi, je pravá. Na dotaz právního zástupce žalobce, zda účastník použil nějaké peníze z poskytnutých úvěru na novou zakázku, účastník uvedl, že nikoliv. Dále uvedl, že věřitelům se neplatilo, dokud s nimi nebyla dohodnuta restruktuarilizace pohledávek. Na každé poradě se domluvilo komu se zaplatí, většinou to bylo tak, že aby věřitel uvolnil výrobky k dokončení zakázky, muselo se mu něco zaplatit. Dlužník neměl žádné peníze, neboť na účtu u Volksbank nějaké peníze byly, ale byly zablokované. Příjem z dokončení zakázek měl být v milionech a mělo to být výhodnější i za cenu, že budou zaplaceny úvěry s úroky. To se týkalo zakázek, do kterých už bylo vloženo dost peněz, byly na to kalkulace, ze kterých výhodnost vyplývala.

Ve svém závěrečném návrhu žalobce uvedl, že žádá aby žalobě bylo v plném rozsahu vyhověno, peněžní prostředky byly využity na dokončení rozpracovaných zakázek, pokud by poskytnuty nebyly, pak by dlužník musel čelit mnoha sankcím. Uzavření smluv zcela odpovídalo § 72 Obchodního zákoníku není podstatné, že peněžní prostředky byly poukazována na účty třetích osob, ale je podstatné, že to požadoval dlužník. Pan Vacek jednal na základě plné moci, toto jednání bylo platné, byl oprávněn dané smlouvy uzavřít a není podstatné, že na dané smlouvě není plná moc uvedena. V řízení bylo prokázalo, že finanční prostředky byly použity, aby se nezhoršila materiální situace dlužníka, kdyby rozpracované zakázky nebyly dokončeny, byly by závazky dlužníka vyšší.

Žalovaný ve svém závěrečném návrhu uvedl, že smlouvy o úvěru nebyly platně sjednány, likvidátor překročil své oprávnění, finanční prostředky nebyly vynaloženy v souladu s § 72 Obchodního zákoníku. Likvidátor, pokud nebyl sám oprávněn uzavřít smlouvy o úvěru, nemohl k tomu zmocnit jinou osobu. Pokud by soud posoudil nárok jako nárok z bezdůvodného obohacení, pak má žalovaný za to, že v řízení nebylo prokázáno, že žalobce plnil za dlužníka na účty třetích osob. Navrhl, aby žaloba byla zamítnuta a byly mu přiznány náklady řízení.

Soud vyšel při svém rozhodování především těchto listin:

1. Smlouva o úvěru ze dne 22. 10. 2010, na č.l. spisu 57 2. Výpis z kontokorentního účtu, č. účtu 000000-2132701369/0800, výpis č. K.10 od strany 14 po stranu 18, na č.l. spisu 60 3. Smlouva o úvěru ze dne 26. 10. 2010, na č.l. spisu 65 4. Výpis z kontokorentního účtu, č. účtu 000000-2132701369/0800, výpis č. K.10 strana 19, č.l. spisu 67 5. Smlouva o úvěru ze dne 4. 11. 2010, č.l. spisu 68

6. Výdajový pokladní doklad ze dne 5. 11. 2010 na částku 220.000,-Kč, na č.l. spisu 70 7. Smlouva o úvěru ze dne 5. 11. 2010, na č.l. 71 8. Výdajový pokladní doklad ze dne 8. 11. 2010 na částku 180.000,-Kč, č.l. spisu 73 9. Smlouva o úvěru ze dne 5. 11. 2010 (plnění ve výši 1.928.586,43 Kč), č.l. spisu 74 10. Výpis z kontokorentního účtu, č. účtu 000000-2132701369/0800, výpis č. K.11 od strany 2 po stranu 8, č.l. spisu 77 11. Smlouva o úvěru ze dne 6. 11. 2010, č.l. spisu 84 12. Výdajový pokladní doklad ze dne 10. 11. 2010 na částku 200.000,-Kč, č.l. spisu 86 13. Smlouva o úvěru ze dne 10. 11. 2010, č.l. spisu 87 14. Výdajový pokladní doklad ze dne 11. 11. 2010 na částku 200.000,-, č.l. spisu 89 15. Smlouva o úvěru ze dne 12. 11. 2010, č.l. spisu 90 16. Výpis z kontokorentního účtu, č. účtu 000000-2132701369/0800, výpis č. K.11 od strany 11 po stranu 15, č.l. spisu 93 17. Smlouva o úvěru ze dne 12. 11. 2010 (plnění ve výši 37.009,91 EUR), č.l. spisu 98 18. Smlouva o úvěru ze dne 15. 11. 2010, č.l. spisu 100 19. Přeshraniční platební příkaz č. účtu 2194902, na č.l. spisu 102 20. Smlouva o úvěru ze dne 19. 11. 2010, č.l. spisu 103 21. Výpis z kontokorentního účtu, č. účtu 000000-2132701369/0800, výpis č. K.11 od strany 16 po stranu 20, č.l. spisu 106 22. Smlouva o úvěru ze dne 30. 11. 2010, č.l. spisu 111 23. Výpis z kontokorentního účtu, č.účtu 000000-2132701369/0800, výpis č. K. 12 od strany 1 po stranu 2, č.l. spisu 113 24. Smlouva o úvěru ze dne 30.11.2010 (plnění ve výši 200.000,-Kč), č.l. spisu 115 25. Výdajový pokladní doklad ze dne 1. 12. 2010, č.l. spisu 117 26. Smlouva o úvěru ze dne 1. 12. 2010, č.l. spisu 118 27. Výdajový pokladní doklad ze dne 2. 12. 2010, č.l. spisu 120 28. Smlouva o úvěru ze dne 3. 12. 2010 , č.l. spisu 121 29. Výpis z kontokorentního účtu, č. účtu 000000-2132701369/0800, výpis č. K.12 od strany 4 po stranu 6, č.l. spisu 124 30. Rejstříkový spis C 157096 31. Rejstříkový spis B 5527 32. Smlouva o postoupení pohledávek uzavřená mezi Alkovna Invest CZ a.s. a PAPARRASOLLA s.r.o., ze dne 31. 12. 2010 z přihlášky pohledávky č. 35 33. Oznámení o postoupení pohledávek ze dne 31. 12. 2010 34. Smlouva o postoupení pohledávek uzavřená mezi PAPARRASOLLA s.r.o. a žalobcem ze dne 31. 1. 2011 z přihlášky pohledávky č. 35 35. Oznámení o postoupení pohledávek ze dne 31. 1. 2011

a z účastnické výpovědi likvidátora dlužníka Ing. Stanislava Pavla.

Dne 3. 2012 žalobce včas a řádně přihlásil svou zajištěnou nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 8 721 778,92 Kč do insolvenčního řízení na majetek dlužníka jako věřitel č. 33.

Pohledávka žalobce byla insolvenčním správcem popřena co do pravosti, výše i pořadí při přezkumném jednání konaném dne 9. 10. 2012 z důvodu, že nebyl doložen důvod vzniku pohledávky, nebylo doloženo čerpání úvěru.

Z provedeného dokazování má soud především za prokázané, že žalobce a dlužník uzavřeli dne 22. 10. 2010 Smlouvu o úvěru a žalobce poskytl dlužníkovi úvěr v souladu s touto smlouvou bezhotovostním převodem na dlužníkem určené účty. Dále žalobce a dlužník uzavřeli dne 26. 10. 2010 Smlouvu o úvěru a žalobce poskytl dlužníkovi úvěr v souladu s touto smlouvou bezhotovostním převodem na dlužníkem určené účty, dne 4. 11. 2010 Smlouvu o úvěru a žalobce poskytl dlužníkovi úvěr v souladu s touto smlouvou v hotovosti, dne 5. 11. 2010 Smlouvu o úvěru a žalobce poskytl dlužníkovi úvěr v souladu s touto smlouvou v hotovosti, dne 5. 11. 2010 Smlouvu o úvěru ve výši 1 928 586,43 Kč a žalobce poskytl dlužníkovi úvěr v souladu s touto smlouvou bezhotovostním převodem na dlužníkem určené účty, dne 6. 11. 2010 Smlouvu o úvěru a žalobce poskytl dlužníkovi úvěr v souladu s touto smlouvou v hotovosti, dne 10. 11. 2010 Smlouvu o úvěru a žalobce poskytl dlužníkovi úvěr v souladu s touto smlouvou v hotovosti, dne 12. 11. 2010 Smlouvu o úvěru a žalobce poskytl dlužníkovi úvěr v souladu s touto smlouvou bezhotovostním převodem na dlužníkem určené účty, dne 12. 10. 2010 Smlouvu o úvěru ve výši 37 009,91 EUR a žalobce poskytl dlužníkovi úvěr v souladu s touto smlouvou bezhotovostním převodem na dlužníkem určené účty, dne 15. 11. 2010 Smlouvu o úvěru a žalobce poskytl dlužníkovi úvěr v souladu s touto smlouvou bezhotovostním převodem na dlužníkem určené účty, dne 19. 11. 2010 Smlouvu o úvěru a žalobce poskytl dlužníkovi úvěr v souladu s touto smlouvou bezhotovostním převodem na dlužníkem určené účty, dne 30. 11. 2010 Smlouvu o úvěru a žalobce poskytl dlužníkovi úvěr v souladu s touto smlouvou bezhotovostním převodem na dlužníkem určené účty, dne 30. 11. 2010 Smlouvu o úvěru ve výši 200 000 Kč a žalobce poskytl dlužníkovi úvěr v souladu s touto smlouvou v hotovosti, dne 1. 12. 2010 Smlouvu o úvěru a žalobce poskytl dlužníkovi úvěr v souladu s touto smlouvou v hotovosti, dne 3. 12. 2010 Smlouvu o úvěru a žalobce poskytl dlužníkovi úvěr v souladu s touto smlouvou bezhotovostním převodem na dlužníkem určené účty, a tyto pohledávky přešly postupně ze společnosti Alkovna Invest CZ a.s. na společnost PAPARRASOLLA s.r.o. a poté na žalobce.

Soud se nejprve zabýval otázkou včasnosti podané incidenční žaloby. Dále se soud zabýval otázkou aktivní a pasivní legitimace v tomto incidenčním sporu.

Podle § 198 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon nebo IZ ), věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Řízení o incidenční žalobě bylo u insolvenčního soudu zahájeno 8. 11. 2012. Přezkumné jednání se konalo dne 9. 10. 2012. Incidenční žalobu je tedy třeba hodnotit jako včasnou, když byla podána ve lhůtě 30ti dnů ode dne konání přezkumného jednání.

Pohledávka žalobce byla přihlášena a přezkoumána jako nevykonatelná. Žaloba byla současně podána přihlášeným věřitelem. Žalobce je tedy aktivně legitimován k podání předmětné žaloby. Žalobce žalobu správně podal proti popírajícímu insolvenčnímu správci; také v otázce pasivní legitimace nelze tedy mít proti podané žalobě žádných výhrad.

Nakonec se soud zabýval otázkou, zda byla pohledávka žalobce popřena důvodně a dospěl k závěru, že z části nikoliv a z části ano.

Podle § 72 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, nebo je-li to potřebné k zachování hodnoty majetku společnosti nebo k jeho využití, nejedná-li se o pokračování v provozu podniku. Likvidátor je oprávněn jednat jménem společnosti též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku.

Podle § 451 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat. Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

Podle § 454 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, bezdůvodně se obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám.

Podle § 458 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, musí být vydáno vše, co bylo nabyto bezdůvodným obohacením. Není-li to dobře možné, zejména proto, že obohacení záleželo ve výkonech, musí být poskytnuta peněžitá náhrada. S předmětem bezdůvodného obohacení musí být vydány i užitky z něho, pokud ten, kdo obohacení získal, nejednal v dobré víře.

Soud má za to, že úvěrové smlouvy byly uzavřeny osobou oprávněnou jednat za dlužníka, když byly uzavřeny buď likvidátorem dlužníka nebo členem představenstva, který byl k uzavření úvěrových smluv pověřen likvidátorem dlužníka. Současně má ale soud za to, že úvěrové smlouvy jsou neplatné, neboť byly uzavřeny v rozporu s § 72 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, když, a to vyplynulo i z výpovědi likvidátora dlužníka, byly uzavírány s úmyslem revitalizovat společnost dlužníka tak, aby mohla pokračovat v podnikatelské činnosti. V opačném případě by bylo nelogické, aby právní předchůdce žalobce poskytoval dlužníkovi úvěr v situaci, kdy je tento v likvidaci s tím, že mu část poskytnutého úvěru odpustí.

V řízení bylo prokázáno, že právní předchůdce žalobce poskytl dlužníkovi finanční prostředky buď v hotovosti nebo na účty, které dlužník určil a že tak bylo buď plněno bez právního důvodu nebo bylo plněno za dlužníka to, co měl plnit on sám. Dlužníkovi tak vzniklo na úkor právního předchůdce žalobce bezdůvodné obohacení a tento nárok přešel na žalobce. Protože žalobce netvrdil, že by dlužník nabyl bezdůvodné obohacení ve zlé víře, má soud za to, že v části, v níž popřel žalovaný pohledávku žalobce z poskytnutých finančních prostředků, je tato žaloba důvodná, v části v níž popřel žalovaný pohledávku žalobce z příslušenství z poskytnutých finančních prostředků, je tato žaloba nedůvodná.

Nakonec se soud zabýval pořadím přihlášené pohledávky v části, v níž soud určil, že je pohledávka přihlášena po právu, a dospěl k závěru, že pohledávka je nezajištěná, neboť nelze platně zřídit zástavní právo k neplatné smlouvě.

Podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

O nákladech tohoto řízení podepsaný soud rozhodl podle § 142 o.s.ř. V daném případě měl žalobce ve věci poměrně vyšší úspěch a jednalo se o řízení o žalobě o pravost přihlášené pohledávky. S ohledem na § 202 odst. 1 IZ však nelze poměrně více úspěšnému žalobci přiznat vůči žalovanému, kterým je insolvenční správce, náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení; odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 IZ). Žalobci a žalovanému bude toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou; těmto subjektům běží lhůta pro podání odvolání od okamžiku doručení rozhodnutí do vlastních rukou. (§ 75 IZ)

Krajský soud v Brně dne 29. 11. 2017

Mgr. Silvie Štěpánová, v.r. samosoudkyně pověřená dle rozvrhu práce zastupováním soudce soudního oddělení 28 INS Mgr. Jana Kozáka

Za správnost vyhotovení: Miroslava Veselá