28 Cdo 936/2011
Datum rozhodnutí: 13.07.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 936/2011
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobce P. P. , proti žalovaným 1) České republice Ministerstvu spravedlnosti České republiky, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, 2) R. Š., soudci Obvodního soudu pro Prahu 5, se sídlem v Praze 5, Nám. Kinských 5, 3) A. Š., soudci Městského soudu v Praze, se sídlem v Praze 2, Spálená 2, 4) J. J., soudci Městského soudu v Praze, se sídlem tamtéž, 5) I. H., soudci Městského soudu v Praze, se sídlem tamtéž, 6) Z. B., soudci Obvodního soudu pro Prahu 2, se sídlem v Praze 2, Francouzská 19, 7) M. V. , soudci Městského soudu v Praze, se sídlem v Praze 2, Spálená 2, 8) R. F., soudci Městského soudu v Praze, se sídlem tamtéž, 9) J. Š., soudci Městského soudu v Praze, se sídlem tamtéž, o zaplacení 750.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 8/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 6. 2010, č. j. 18 Co 247/2010-82, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením Městského soudu v Praze shora označeným bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 3. 2010, č. j. 18 C 8/2008-74, kterým byla ve výroku I. pro neodstraněné vady odmítnuta žaloba ze dne 8. 11. 2007, podaná u tohoto soudu dne 16. 1. 2008. Odvolacím soudem bylo rovněž stanoveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
Ve vztahu k rozhodnutí odvolacího soudu zaslal P. P. podání, které tituloval jako Dovolání a Stížnost, přesněji pak hovoří o dovolání k Nejvyššímu soudu a stížnosti k Ústavnímu soudu České republiky.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 4. 1. 2011, č. j. 18 C 8/2008-90, doručeným mu dne 10. 1. 2011, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení k tomu ovšem nedošlo.
Vzhledem k tomu, že dovolatel v posuzované věci i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, který je nutnou zákonem stanovenou podmínkou pro podání dovolání, Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Z dosavadního průběhu dovolacího řízení nelze identifikovat žádné náklady, které by snad měly být někomu k náhradě přisouzeny.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.
V Brně dne 13. července 2011 JUDr. Ludvík D a v i d, CSc.
předseda senátu