28 Cdo 86/2015
Datum rozhodnutí: 26.08.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.28 Cdo 86/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Petra Krause a soudců Mgr. Miloše Póla a JUDr. Jana Eliáše, PhD., ve věci žalobkyně H. Š. , S., zastoupené PhDr. Mgr. Janou Koutnou, advokátkou se sídlem v Domažlicích, Kostelní 1, proti žalované J. H. , S., zastoupené JUDr. Juditou Jakubčíkovou, advokátkou v Klatovech, Krameriova 139, o zaplacení 266.000,- Kč s příslušenstvím , vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 5 C 5/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. srpna 2014, č. j. 12 Co 290/2014-83, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni podala žalovaná včasné dovolání, které podáním ze dne 14. 8. 2015, Nejvyššímu soudu doručeným 17. 8. 2015 vzala zcela zpět.
S ohledem na zpětvzetí dovolání žalovanou Nejvyšší soud dovolací řízení postupem podle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (o. s. ř.), dovolací řízení zastavil.
Jelikož bylo dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3, větu druhou, o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 26. srpna 2015
Mgr. Petr Kraus
předseda senátu