28 Cdo 65/2014
Datum rozhodnutí: 18.06.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř.28 Cdo 65/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. a Mgr. Petra Krause, v právní věci žalobkyně České republiky Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, zastoupené JUDr. Vilémem Podešvou, LLM., advokátem se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1683/127, proti žalovanému Ředitelství silnic a dálnic České republiky, IČ 65993390, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované L. P. , zastoupeného Mgr. Pavlem Svobodou, advokátem se sídlem v Jablonci nad Nisou, Jungmannova 855/7, o určení správy nemovitostí ve vlastnictví státu, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 12 C 135/2010, o dovolání vedlejšího účastníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 1. října 2013, č. j. 35 Co 436/2013-167, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:
Nejvyšší soud řízení o dovolání vedlejšího účastníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 1. října 2013, č. j. 35 Co 436/2013-167, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje podle ustanovení § 243f odst. 3 o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. června 2014 JUDr. Josef Rakovský předseda senátu