28 Cdo 620/2005
Datum rozhodnutí: 29.06.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 620/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobce České republiky Ministerstva obrany se sídlem v Praze 6, Tychonova 1, zastoupeného Vojenským úřadem pro právní zastupování Ministerstva obrany se sídlem v Praze 6, náměstí Svobody 471, proti žalovanému Městu K., zastoupenému advokátem, o určení charakteru bytů, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 9 C 1156/2003, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. 10. 2004, č. j. 26 Co 398/2004-80, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce vzal podáním ze dne 2. 6. 2005 své dovolání v celém rozsahu zpět. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 243b odst. 5 o. s. ř.).

Žádnému účastníku nevznikly v řízení náklady, které by měly být přiznány.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 29. června 2005

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu