28 Cdo 5959/2016
Datum rozhodnutí: 22.03.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.28 Cdo 5959/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Petrem Krausem ve věci žalobkyně A. H. , proti žalovanému J. V. , zastoupenému JUDr. Janem Tuláčkem, advokátem se sídlem v Praze 6, Hošťálkova 1949/29, o zaplacení částky 77 598 Kč s příslušenstvím , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 35 C 37/2012, o odvolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. srpna 2016, č. j. 30 Co 362/2015-145, opravným usnesením takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. února 2017, č. j. 28 Cdo 5959/2016-175, se ve výroku pod bodem I opravuje tak, že namísto slov dovolací řízení vkládají se slova odvolací řízení .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 15. února 2017, č. j. 28 Cdo 5959/2016-175, Nejvyšší soud (pro nedostatek funkční příslušnosti coby jedné z podmínek řízení) zastavil řízení o odvolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. srpna 2016, č. j. 30 Co 362/2015-145 (jak plyne též z odůvodnění tohoto rozhodnutí). V písemném vyhotovení usnesení se dopustil zjevné nesprávnosti chyby v psaní postihující výrok pod bodem I usnesení, v němž se namísto slov odvolací řízení uvádí (nesprávně) dovolací řízení .

Proto Nejvyšší soud zmíněnou zjevnou nesprávnost opravil podle ustanovení § 243b a § 164 občanského soudního řádu tímto (opravným) usnesením.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. března 2017

Mgr. Petr Kraus
předseda senátu