28 Cdo 5700/2015
Datum rozhodnutí: 19.01.2016
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř., § 243b o. s. ř.
28 Cdo 5700/2015U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Petra Krause a soudců Mgr. Miloše Póla a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: obec Michalovice, IČ 00526410, se sídlem v Michalovicích 44, zastoupená JUDr. Alenou Zahradníčkovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Ocelářská 35, protižalované: J. P., o zaplacení 9.500,- Kč s příslušenstvím , vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 25 C 237/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 20. srpna 2015, č. j. 25 C 237/2014-120, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalovaná podala dovolání proti rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 20. srpna 2015, č. j. 25 C 237/2014-120, který ve věci rozhodoval jako soud prvního stupně, ačkoliv opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o. s. ř.), zatímco dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně.

Tím, že žalovaná směřuje dovolání" výslovně přímo proti rozsudku soudu prvního stupně, uvedenou podmínku dovolacího řízení pomíjí a vzhledem k tomu, že je nedostatek funkční příslušnosti neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání" žalované proti rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 20. srpna 2015, č. j. 25 C 237/2014-120, které touto vadou trpí, podle § 104 odst. 1, věty první, o. s. ř. ve spojení s § 243b o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. ledna 2016
Mgr. Petr Kraus předseda senátu